Test: heb ik recht op schadevergoeding?

De letselschadetest

Gebruik de onderstaande test om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een letselschadeclaim. Binnen 5 minuten heeft u een uitslag.

Doe de test

036 522 0342

Bereikbaar tot 22:00!

Afspraak maken

Gratis advies gesprek

  • Reactie op ingezonden brief van het NIVRE aan de Tweede Kamer

  • Problemen in letselschadeland: open brief Tweede Kamer

  • Reactie op uitzending van Argos: advocaat of jurist?

Jaarlijks duizenden werknemers slachtoffer

28 April, 2010 14:48

Uit onderzoek door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten is gebleken, dat in Nederland naar schatting jaarlijks zeker drieduizend mensen als gevolg van hun werk komen te overlijden. De belangrijkste doodsoorzaak is kanker door werken met chemische stoffen. Hierdoor overlijden circa 1350 mensen. Hart- en vaatziekten door veel te hoge werkdruk, scoort met 825 sterfgevallen ook hoog. Ook longaandoeningen vergen jaarlijks 570 dodelijkse slachtoffers.

Arbeidsongeval

Het is vaak moeilijk om causaal verband aan te tonen tussen de slechte werkomstandigheden en overlijden en de letsel- of overlijdensschade. Dat is alleen mogelijk wanneer iemand overlijdt door een arbeidsongeval of bij bepaalde beroepslongaandoeningen, beroepsinfectieziekten en mesothelioom door het werken met asbest

Beroepsziekte

Bij de meeste sterfgevallen door een beroepsziekte is die causale relatie minder eenduidig; deze gevallen blijven vaak anoniem. Het centrum stelt dat sterfte door werk een teken is van falend arbeidsomstandighedenbeleid. ,,De meeste van deze sterfgevallen hadden voorkomen kunnen worden.''

Terug
Test: recht op letselschade?