Jaarlijks duizenden werknemers slachtoffer

Uit onderzoek door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten is gebleken, dat in Nederland naar schatting jaarlijks zeker drieduizend mensen als gevolg van hun werk komen te overlijden. De belangrijkste doodsoorzaak is kanker door werken met chemische stoffen. Hierdoor overlijden circa 1350 mensen. Hart- en vaatziekten door veel te hoge werkdruk, scoort met 825 sterfgevallen ook hoog. Ook longaandoeningen vergen jaarlijks 570 dodelijkse slachtoffers.

Arbeidsongeval

Het is vaak moeilijk om causaal verband aan te tonen tussen de slechte werkomstandigheden en overlijden en de letsel- of overlijdensschade. Dat is alleen mogelijk wanneer iemand overlijdt door een arbeidsongeval of bij bepaalde beroepslongaandoeningen, beroepsinfectieziekten en mesothelioom door het werken met asbest

Beroepsziekte

Bij de meeste sterfgevallen door een beroepsziekte is die causale relatie minder eenduidig; deze gevallen blijven vaak anoniem. Het centrum stelt dat sterfte door werk een teken is van falend arbeidsomstandighedenbeleid. ,,De meeste van deze sterfgevallen hadden voorkomen kunnen worden.”

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks