arbeidsongeval

Kent u het grootste risico op een arbeidsongeval?

Over de afgelopen jaren zijn gegevens verzameld door de Arbobalans en inspectie SZW die een duidelijk beeld schetsen over het risico van een arbeidsongeval. Zo wordt de beroepsbevolking onderverdeeld  in sectoren, type dienstverband en leeftijdscategorieën.

De sectoren met een verhoogd risico op een arbeidsongeval betreffen Industrie, Bouw, Handel, Vervoer en opslag, Afvalbeheer en Landbouw, bosbouw en visserij.

Sectoren

In absolute zin vonden de meeste arbeidsongevallen plaats in de industrie (635 = 26%), bouwnijverheid (470 = 19,1%), handel (324 = 13,2%) en vervoer en opslag (261 = 10,6%). De meeste dodelijke slachtoffers zijn afkomstig uit de bouwsector: in 2016 overleden 16 slachtoffers, in 2015 9, in 2014 20 en in 2013 25.

In relatieve zin vielen de meeste slachtoffers in het afvalbeheer: namelijk 167 per 100.000 banen, daarna op de tweede plek de bouwsector met 158 slachtoffers per 100.000 banen die sinds 2014 een grote relatieve stijging laat zien van het aantal slachtoffers.

Aard dienstverband

Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen werknemers met een vast contract met een vast aantal uren, werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en zelfstandigen.

In 2003 had 73% van de werkzame beroepsbevolking een vaste arbeidsrelatie; een contract van onbepaalde tijd met een vast aantal uren. Sindsdien is het aantal vaste contracten met een vast aantal uren tot 61% afgenomen en is de beroepsbevolking toegenomen. Dit betekent dat het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie aanzienlijk is toegenomen tussen 2003 en 2016 van 7,8 miljoen tot 8,4 miljoen. Ook het aantal zelfstandigen is in deze periode aanzienlijk gegroeid van bijna 12,8% in 2003 tot 16,7% in 2016. Het aantal oproep-/invalkrachten en uitzendkrachten is eveneens gestegen: van 5,7% in 2003 naar 9,7% in 2016.

Zo’n 70% van de slachtoffers blijkt ofwel in tijdelijke dan wel in vaste dienst te zijn terwijl een relatief groot percentage van slachtoffers als uitzendkracht is geregistreerd (18%). Het RIVM heeft vastgesteld dat uitzendkrachten bijna twee keer zo vaak slachtoffer zijn van ernstige arbeidsongevallen als vaste krachten.

Onder de zelfstandigen lijken minder arbeidsongevallen plaats te vinden (2,1%) ten opzichte van werknemers (3%). Echter, omdat zelfstandigen die niet onder gezag werken geen werknemer zijn in de zin van artikel 1 van de Arbeidsomstandighedenwet, geldt er voor hen geen meldingsplicht. Er is dus geen volledig beeld van de aantallen onder zelfstandigen.

Leeftijd

De meeste slachtoffers van arbeidsongevallen vielen in de leeftijdscategorieën 15-24 jaar en 55 jaar en ouder (49 slachtoffers per 100.000 arbeidsjaren) zo blijkt uit de inspectiegegevens. Dit beeld is gelijk aan dat van voorgaande jaren en komt overeen met de uitkomsten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, zoals weergegeven in de Arbobalans 2016.

Grootste risico

Het grootste risico op een arbeidsongeval lijkt te gelden voor een uitzendkracht tussen de 15 en 24 jaar tijdelijk te werk gesteld op een bouwproject dan wel afvalbeheer project, oppassen dus!

Aansprakelijkheid

Vaak is de werkgever aansprakelijk voor letsel dat is ontstaan door een arbeidsongeval. Wanneer de werknemer gemotiveerd stelt dat hem een ongeval is overkomen tijdens werktijd door onveilige werkomstandigheden, is het aan de werkgever om te bewijzen dat het anders is. Lukt dat de werkgever niet, dan moet hij de letselschade betalen.

Letselschade

Loopt een werknemer letselschade op bij een arbeidsongeval, dan kan die schade waarschijnlijk worden geclaimd. Het is verstandig dan een letselschadebureau in de arm te nemen dat is ingeschreven in het register van De Letselschaderaad, zoals Ridder Letselschade. Ook een letselschadeadvocaat kan worden ingeschakeld, check dan of de advocaat is aangesloten bij de Vereniging van letselschade Advocaten (LSA en/of Asp)

Vrijblijvend Advies

Zoekt u vrijblijvend en kosteloos advies van een letselschadespecialist? neem dan gerust contact met ons op via info@ridder-letselschade.nl of bel: 036-522 03 42 (op werkdagen tot 22.00 uur)

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks