Leeftijdswelvaart resulteert in hogere schadepost

Leeftijdswelvaart resulteert in hogere schadepost

Tjip Ridder

De pensioenleeftijd wordt verhoogd als de levensverwachting van mensen stijgt. Nou blijkt dat de pensioenleeftijd zo snel stijgt dat ouderen met een zwaar beroep dat niet kunnen bijhouden. Dit heeft ertoe geleid dat ze voor de laatste jaren voor hun pensioen een arbeidsongeschiktheidsuitkering nodig hebben.

Het pensioenfonds Metaal en Techniek heeft te maken met een verdubbeling van het aantal nieuwe arbeidsongeschikten sinds de verhoging van de pensioenleeftijd en in de zorgsector spreekt men van een vijfde meer ouderen die een beroep moeten doen op de WIA. Volgens het UWV groeide het aantal arbeidsongeschikten in 2016  met 12%, de grootste stijging sinds 2010.

Toch zegt de Amsterdamse hoogleraar arbeidsmarkt en sociale zekerheid Pierre Koning in de Volkskrant dat de toename van het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering niet betekent dat de verhoging van de pensioenleeftijd moet worden teruggedraaid. Volgens hem past een stijging van het aantal arbeidsongeschikten bij een arbeidsmarkt waarop meer mensen aan het werk zijn en tot op hogere leeftijd doorwerken.

Gevolg voor de letselschadepraktijk

Met een stijging van de levensverwachting loopt parallel het feit dat ouderen tot latere leeftijd in staat worden geacht zelfredzaam te zijn. In de letselschadepraktijk wordt bij het berekenen van de letselschadeclaim, in geval van ernstig blijvend letsel, vaak de schadepost huishoudelijke hulp opgenomen. Als iemand vanwege het letsel niet meer in staat is om de huishouding te doen dan wordt dit gezien als schade. Het maakt geen verschil of de benadeelde gratis hulp aanvaard van bijvoorbeeld een familielid of een betaalde hulp in de huishouding, de kosten mogen sowieso opgevoerd worden in de schadeclaim.

In een belangrijke uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 5 augustus 2014 heeft het Hof toegegeven aan de kritiek dat toegekende smartengeldbedragen in de letselschadepraktijk geen recht meer doen aan de gewijzigde maatschappelijke opvattingen en omstandigheden. Voorheen werd bij de berekening uitgegaan van de leeftijd van 70 tot welke een oudere in staat wordt geacht nog zelfstandig de huishouding te doen. Na deze uitspraak is deze leeftijd opgeschroefd tot 75. Dit levert een grotere schadepost op en dus een hogere letselschadeclaim.

Gratis en professionele rechtshulp door Ridder Letselschade

Heeft u te maken gehad met een ongeval en heeft u letsel opgelopen, u kunt daarvoor bij ons terecht. We zijn voor u de juiste belangenbehartiger met Keurmerk Letselschade én ingeschreven in het Register Behandeling Letselschade. We staan altijd voor u klaar en zijn op werkdagen tot 22.00 uur telefonisch bereikbaar op 036-5220342. Klik hier voor het maken van een afspraak.

De laatste blogs

Default Image

Waarom keurmerkkantoren lid moeten worden van de NLE

Medio 2023 is Ridder Letselschade weer lid geworden van de branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE). Wij merkten namelijk dat de NLE ondertussen was uitgegroeid tot een volwaardige branchevereniging, die de belangen van de aangesloten leden en daarmee van slachtoffers die letselschade willen claimen, behartigt. Belangrijk is om te vermelden dat de NLE alleen toegankelijk is […]

Tjip Ridder

Lees meer
Default Image

Hoe zit het met de kosten wanneer je letselschade wilt claimen?

Vaak krijgen wij vragen van (mogelijke) cliënten hoe het met de kosten zit die ze moeten betalen voor het claimen van hun letselschade, de zogenaamde buitengerechtelijke kosten. Vaak vraagt men of het op basis van no cure no pay kan. Dat kan dus niet, maar onze oplossing is nog veel voordeliger voor de cliënt. Dat […]

Tjip Ridder

Lees meer
Default Image

Second opinion levert € 140.000,00 op!

In februari 2021 namen wij een dossier over van een rechtsbijstandsverzekeraar, omdat hun verzekerde, een man van toen 26 jaar, ontevreden was over de dossierbehandeling. Hij had begin 2017 een eenzijdig ongeval doorgemaakt en werd sindsdien bijgestaan door de rechtsbijstandsverzekeraar tegen de SVI-verzekeraar. Deze jongeman had tot het moment van de overname slechts € 1.200,00 […]

Jessica Ridder

Lees meer
© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks