Letselschade aangebracht door het toedoen van uw dier, wat nu?

Helaas komt het jaarlijks meerdere malen voor dat zowel volwassenen als kinderen letselschade oplopen die is veroorzaakt door een dier. Wellicht heeft uzelf wel eens een vervelend ongeval gehad waar een dier bij betrokken was. Er ontstaan regelmatig hevige discussies als het gaat om de bepaling van aansprakelijkheid van letselschade  die is veroorzaakt door het toedoen van een dier.

Denk maar eens aan letselschade die  is ontstaan door een aanrijding met een wild zwijn of hert. Wie moet in dit geval voor de veroorzaakte schade opdraaien? De overheid, een natuurorganisatie of misschien wel de automobilist zelf?

Wanneer bent  u aansprakelijk?

Wanneer het gaat om letselschade die is veroorzaakt door een dier en waarbij een duidelijke eigenaar of bezitter kan worden aangewezen, dan is de aansprakelijke in eerste instantie relatief makkelijk aan te wijzen. Namelijk, de eigenaar of bezitter van het dier dat de letselschade heeft veroorzaakt. Wanneer uw hond dus onverwachts iemand bijt, kan u hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Letselschade die  is veroorzaakt door een dier kan vervelende en langdurige klachten veroorzaken bij  het slachtoffer. Waarschijnlijk is de hondenbeet het meest bekende voorbeeld van letselschade. Maar ook wanneer u bijvoorbeeld van een paard afvalt of schrikt van een dier en hierdoor valt, kunt u de eigenaar of bezitter van een dier aansprakelijk stellen.

Het komt regelmatig voor dat mensen bij dergelijke ongevallen geen juridische stappen ondernemen. Dit is een gemiste kans. De eigenaar of bezitter van een dier draagt namelijk de verantwoordelijkheid dat het dier anderen niet in gevaar brengt of schade toedoet. Twijfelt u of u de eigenaar of bezitter van een dier aansprakelijk kan stellen? Dan kunt u gratis beroep doen op Ridder Letselschade. Wij vertellen u graag wat uw rechten zijn.

Eigen energie van een dier

Bij aansprakelijkheid voor dieren speelt de eigen energie van het dier en het onberekenbare element altijd een doorslaggevende rol. De eigenaar van een dier is aansprakelijk wanneer er schade is ontstaan door de eigen energie van het dier en het onberekenbare element dat daarin ligt besloten. Met andere woorden: het dier dat u schade heeft toegedaan moet dus onverwacht hebben gehandeld.

Het kan ook zo zijn dat de rechter bepaalt dat u zelf ook gedeeltelijk schuld hebt aan uw letselschade omdat u bijvoorbeeld bewust een risico hebt genomen. Het meest bekende voorbeeld hiervan is een ongeval tijdens het paardrijden. Het kan dan voorkomen dat de rechter besluit dat u gedeeltelijk eigen schuld wordt toegerekend. Dit betekent in de praktijk dat u, in plaats van een volledige vergoeding van de totale letselschade, een gedeelte van de schade vergoed krijgt. Omdat in dit soort situaties vaak discussies ontstaan, is het belangrijk dat u zich goed juridisch laat informeren.

Ik heb letsel opgelopen door een wild dier, wie kan ik nu aansprakelijk stellen?

Wanneer een dier een duidelijk aanwijsbare eigenaar of bezitter heeft, dan is het bepalen van aansprakelijk nog enigszins overzichtelijk. Maar wat nou als het gaat om wildschade, zoals in het begin van dit artikel geschetst werd. Deze situatie zorgt al geruime tijd voor discussie. Soms is wild namelijk in particulier bezit dus in hoeverre is een dit dier dan nog een wild dier?

Wanneer een dier geen particuliere bezitter heeft maar wel in een aanwijsbaar gebied leven, zijn er verschillende partijen die aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld. Zo zou een natuurbeheerder aansprakelijk kunnen worden gesteld indien er te veel dieren in de omgeving zijn. Ook zou een gebiedsbeheerder aansprakelijk kunnen worden gesteld indien bijvoorbeeld te weinig hekken of wildroosters zijn geplaatst.

Tot slot is het ook mogelijk om te kijken naar de wegbeheerder. Deze zou nalatig kunnen zijn geweest om actie te ondernemen tegen mogelijk gevaar dat ontstaat op plaatsen waar veel wild oversteekt. Het is dus erg belangrijk om bij dergelijke situaties te kijken naar de individuele situatie waarin de letselschade is ontstaan. Ridder Letselschade kan u juridisch ondersteunen bij het bepalen van aansprakelijkheid.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks