Letselschade bij fietser ten gevolge van uitwijkmanoeuvre, automobilist aansprakelijk?

Een racefietser is in de greppel beland nadat hij uit moest wijken voor een auto. De racefietser heeft hierbij letselschade opgelopen en stelt de bestuurder van de auto aansprakelijk. Hoe oordeelt de rechter over deze aansprakelijkheid?

Feiten

Op 12 september 1999 is een man, rijdend op zijn racefiets vanuit de Postweg in de richting van de Nederwoudseweg, in de greppel naast de Krommehoekseweg te Lunteren beland, ter hoogte van een splitsing, waar de weg – gezien vanuit de rijrichting van de man – een scherpe bocht naar links maakt.

Vlak voor deze bocht was de man een auto gepasseerd. De auto reed in de voor hem tegenovergestelde richting. De racefietser heeft de auto niet gezien en is op het laatste moment uitgeweken. Overigens heeft de auto de racefietser niet geraakt.

Eis

De man heeft ernstig letsel opgelopen door de val en stelt de bestuurster op grond van artikel 185 Wegenverkeerswet (WVW) en artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (BW) aansprakelijk voor de door hem geleden en nog te lijden schade.

Verweer

De verzekeringsmaatschappij van de bestuurster stelt dat er sprake is van overmacht in de zin van artikel 185 WVW en de op deze bepaling gebaseerde jurisprudentie. De verzekeringsmaatschappij wijst het verzoek van de racefietser af.

Oordeel rechter

Bij een beroep op overmacht dient de rechter rekening te houden met het volgende: het beroep op overmacht gaat slechts op als  aannemelijk gemaakt wordt dat aan de bestuurder van het auto ter zake van de wijze waarop hij aan het verkeer heeft deelgenomen geen enkel verwijt kan worden gemaakt. Daarbij zijn eventuele fouten van andere weggebruikers – daaronder begrepen het slachtoffer zelf – alleen van belang, indien zij voor de bestuurder van de auto zo onwaarschijnlijk waren dat deze bij het bepalen van zijn verkeersgedrag met die mogelijkheid naar redelijkheid geen rekening behoefde te houden.

In deze zaak reed de racefietser met een onverminderde forse snelheid (27 kilometer per uur), voorover op het stuur van zijn racefiets (waarbij hij onvoldoende oog had voor de bochtige weg voor hem) en in strijd met artikel 3 RVV 1990 tegen of net over de as van de weg door een onoverzichtelijke scherpe bocht naar links. Er kan worden vastgesteld dat hij de auto te laat opmerkte en pas toen hij ontdekte dat een aanrijding nabij was, in een reflex naar rechts heeft moeten sturen. Dat hij daardoor gevallen is, is het gevolg van zijn eigen fouten en roekeloze rijgedrag. Het rijgedrag van de racefietser was voor de bestuurster zo onwaarschijnlijk dat zij bij het bepalen van haar verkeersgedrag met die mogelijkheid in redelijkheid geen rekening hoefde te houden.

Conclusie

De rechter oordeelt dat het beroep op overmacht terecht is en wijst het verzoek van de racefietser af.

Zelf letselschade opgelopen?

Heeft u letselschade opgelopen? Neem dan contact op met Ridder Letselschade. Bel 036 522 0342 of ga naar het contactformulier.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks