Letselschade bij fietser ten gevolge van uitwijkmanoeuvre, automobilist aansprakelijk?

Letselschade bij fietser ten gevolge van uitwijkmanoeuvre, automobilist aansprakelijk?

Tjip Ridder

Een racefietser is in de greppel beland nadat hij uit moest wijken voor een auto. De racefietser heeft hierbij letselschade opgelopen en stelt de bestuurder van de auto aansprakelijk. Hoe oordeelt de rechter over deze aansprakelijkheid?

Feiten

Op 12 september 1999 is een man, rijdend op zijn racefiets vanuit de Postweg in de richting van de Nederwoudseweg, in de greppel naast de Krommehoekseweg te Lunteren beland, ter hoogte van een splitsing, waar de weg – gezien vanuit de rijrichting van de man – een scherpe bocht naar links maakt.

Vlak voor deze bocht was de man een auto gepasseerd. De auto reed in de voor hem tegenovergestelde richting. De racefietser heeft de auto niet gezien en is op het laatste moment uitgeweken. Overigens heeft de auto de racefietser niet geraakt.

Eis

De man heeft ernstig letsel opgelopen door de val en stelt de bestuurster op grond van artikel 185 Wegenverkeerswet (WVW) en artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (BW) aansprakelijk voor de door hem geleden en nog te lijden schade.

Verweer

De verzekeringsmaatschappij van de bestuurster stelt dat er sprake is van overmacht in de zin van artikel 185 WVW en de op deze bepaling gebaseerde jurisprudentie. De verzekeringsmaatschappij wijst het verzoek van de racefietser af.

Oordeel rechter

Bij een beroep op overmacht dient de rechter rekening te houden met het volgende: het beroep op overmacht gaat slechts op als  aannemelijk gemaakt wordt dat aan de bestuurder van het auto ter zake van de wijze waarop hij aan het verkeer heeft deelgenomen geen enkel verwijt kan worden gemaakt. Daarbij zijn eventuele fouten van andere weggebruikers – daaronder begrepen het slachtoffer zelf – alleen van belang, indien zij voor de bestuurder van de auto zo onwaarschijnlijk waren dat deze bij het bepalen van zijn verkeersgedrag met die mogelijkheid naar redelijkheid geen rekening behoefde te houden.

In deze zaak reed de racefietser met een onverminderde forse snelheid (27 kilometer per uur), voorover op het stuur van zijn racefiets (waarbij hij onvoldoende oog had voor de bochtige weg voor hem) en in strijd met artikel 3 RVV 1990 tegen of net over de as van de weg door een onoverzichtelijke scherpe bocht naar links. Er kan worden vastgesteld dat hij de auto te laat opmerkte en pas toen hij ontdekte dat een aanrijding nabij was, in een reflex naar rechts heeft moeten sturen. Dat hij daardoor gevallen is, is het gevolg van zijn eigen fouten en roekeloze rijgedrag. Het rijgedrag van de racefietser was voor de bestuurster zo onwaarschijnlijk dat zij bij het bepalen van haar verkeersgedrag met die mogelijkheid in redelijkheid geen rekening hoefde te houden.

Conclusie

De rechter oordeelt dat het beroep op overmacht terecht is en wijst het verzoek van de racefietser af.

Zelf letselschade opgelopen?

Heeft u letselschade opgelopen? Neem dan contact op met Ridder Letselschade. Bel 036 522 0342 of ga naar het contactformulier.

De laatste blogs

Default Image

Waarom keurmerkkantoren lid moeten worden van de NLE

Medio 2023 is Ridder Letselschade weer lid geworden van de branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE). Wij merkten namelijk dat de NLE ondertussen was uitgegroeid tot een volwaardige branchevereniging, die de belangen van de aangesloten leden en daarmee van slachtoffers die letselschade willen claimen, behartigt. Belangrijk is om te vermelden dat de NLE alleen toegankelijk is […]

Tjip Ridder

Lees meer
Default Image

Hoe zit het met de kosten wanneer je letselschade wilt claimen?

Vaak krijgen wij vragen van (mogelijke) cliënten hoe het met de kosten zit die ze moeten betalen voor het claimen van hun letselschade, de zogenaamde buitengerechtelijke kosten. Vaak vraagt men of het op basis van no cure no pay kan. Dat kan dus niet, maar onze oplossing is nog veel voordeliger voor de cliënt. Dat […]

Tjip Ridder

Lees meer
Default Image

Second opinion levert € 140.000,00 op!

In februari 2021 namen wij een dossier over van een rechtsbijstandsverzekeraar, omdat hun verzekerde, een man van toen 26 jaar, ontevreden was over de dossierbehandeling. Hij had begin 2017 een eenzijdig ongeval doorgemaakt en werd sindsdien bijgestaan door de rechtsbijstandsverzekeraar tegen de SVI-verzekeraar. Deze jongeman had tot het moment van de overname slechts € 1.200,00 […]

Jessica Ridder

Lees meer
© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks