Letselschade door ongeval op bowlingbaan

De exploitant van een bowlingbaan is aansprakelijk  voor de letselschade van een bezoekster. Dat is de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. In het kort komt het hierop neer, dat een vrouw al bij het gooien van de eerste bowlingbal uitglijdt komt te vallen. Zij stelt daarna vast dat er een plasje olie op het aanloopgedeelte lag. Zij breekt haar enkel en vindt dat de exploitant van de baan voor haar letselschade aansprakelijk is. Dat is de rechtbank dus met haar eens.

Olie op de bowlingbaan, vloer gebrekkig?

De vrouw  was in november 2008, omstreeks 16.00 uur, met haar echtgenoot, hun twee kinderen en haar zus, in het bowlingcentrum gaan bowlen. Zij hadden  twee banen naast elkaar gereserveerd. Het Sportcentrum waarschuwt in haar gebouw door middel van een bordje voor gladheid van de bowlingbanen. De vrouw was een ’tamelijk ervaren’ bowlster. De olie was op de baan achtergebleven na het inoliën van de baan. Kennelijk was de olie onvoldoende uitgewreven. De vrouw vindt daardoor de baan gevaarlijk en dus gebrekkig; zij hoefde daar geen olie te verwachten. Dat er op een bordje werd verwezen naar gevaar voor gladheid was volgens haar meer een algemene waarschuwing die niet betrekking had op deze situatie. Dit was immers niet de normale gladheid. Ook vindt zij dat er onzurgvuldig is gehandeld door de olie niet op te ruimen. Het gaat hier niet om een sport- en spelsituatie, dus de lichtere norm hoeft hier niet te worden gehanteerd.

Het Sportcentrum is het natuurlijk niet met de vrouw eens. Volgens het centrum lag de olie niet op het aanloopgedeelte maar op de baan zelf en was de vrouw over de lijn gestapt. De olie ligt er niet voor niets, dat heeft onder andere met het tegengaan van slijtage te maken. Dat oliën gebeurt handmatig, namelijk met een door de fabrikant van de olie geleverde handspuit . De olie wordt op het begin van de baan gespoten en daarna naar achteren getrokken. De baan is dus glad; betreden van de baan is ddaarom dan ook niet toegestaan. Spelers worden ook voor gladheid van de baan gewaarschuwd door middel van een bordje.

Baan niet gebrekkig volgens exploitant

Het Sportcentrum betwist dat er een olieplas op het aanloopgedeelte lag. Volgens een medewerkster van het centrum, die direct na de val is gaan kijken, lag er alleen olie op de baan zelf in een niet van normaal afwijkend patroon. De baan was vijf dagen eerder voor het laatst geolied en sindsdien was er 14 uur probleemloos op gespeeld. Het oliën gebeurt zodanig, dat er geen olie op het aanloopgedeelte  terecht komt. Dus, zo zegt het sportcentrum, de baan was niet gebrekkig.

Sport- en spelsituatie?

Verder vindt het sportcentrum dat er wel sprake was van een sport- en spelsituatie waarbij iemand dus niet zo snel aansprakelijk is. Bovendien vond men dat men op zorgvuldige wijze had geoliëd, hetgeen zou blijken uit het feit dat er niet eerder op de vijf dagen daarvoor geoliede baan ongeregeldheden waren geweest. Ook was er gewaarschuwd voor gladheid van de baan. Tot slot stelde het sportcentrum, dat als de rechter zou vinden dat men toch aansprakelijk was, de vrouw eigen schuld had aan het veroorzaken van het ongeval en de schade. Zij was gewoon niet voorzichtig genoeg geweest.

Overwegingen van de rechtbank; geen sport- en spelsituatie

De rechtbank is van mening dat de baan niet gebrekkig was, zij deelt dus de visie van de vrouw niet. Daarvoor is noodzakelijk dat de vloer op zichzelf niet voldeed aan de daaraan in de gegeven omstandigheden te stellen veiligheidseisen. Hier gaat het om iets wat op de vloer zou hebben gelegen. De grond zou dus moeten zijn dat er onzorgvuldig is gehandeld. Daarvan zegt de rechtbank, dat wanneer mensen deelnemen aan sport of spel, zij zich begeven in een situatie, waarin zij door eigen gedrag of door dat van medespelers sneller dan in het gewone maatschappelijke leven schade oplopen. Voor die schade zal niet op dezelfde wijze als wanneer die schade in het gewone maatschappelijke leven was opgelopen, de veroorzaker ervan aansprakelijk kunnen worden gesteld.Die regel geldt echter niet voor een bedrijf als het Sportcentrum, dat bedrijfsmatig en tegen betaling een accommodatie ter beschikking stelt waarin mensen een spel – in dit geval: bowling – kunnen spelen. In een dergelijke situatie mogen mensen die gebruik maken van die accommodatie er juist op rekenen dat hetgeen hen wordt geboden met minimaal de in het gewone maatschappelijke verkeer vereiste zorgvuldigheid wordt onderhouden en gecontroleerd. Er is geen enkele reden waarom van het Sportcentrum een vermindedre mate van zorgvuldigheid zouden mogen worden geëist. ” (onderstreping TR). Dat verweer van het sportcentrum wordt dus verworpen.

Waarde van een waarschuwingsbordje

Ook maakt de rechtbank korte metten met de waarschuwing voor gladheid. Immers, dat waarschuwingsbordje bevat de tekst : “Gelieve niet op de banen te lopen, deze zijn erg glad”. Aldus is duidelijk dat deze waarschuwing geldt voor de bowlingbaan zelf, en niet voor het aanloopgedeelte (die immers juist bedoeld is om voor de aanloop, dus om op te lopen). De vrouw hoefde deze waarschuwing dan ook niet op te vatten als een waarschuwing voor gladheid van de dat gedeelte of de lijn voor de baan. Echter, is bewezen dat er olie op het aanloopgedeelte lag? Volgens de vrouw wel, volgens het sportcentrum niet. De vrouw moet dat bewijzen. Daartoe zijn getuigenverklaringen in het geding gebracht. Het sportcentrum kan alleen wijzen op hoe de gang van zaken normaal verloopt. Ook staat vast dat er niet voldoende is gecontroleerd op het mogelijk op het aanloopgedeelte liggen van olie. Dat tegenbewijs is onvoldoende.

Gevaarzettend, dus onrechtmatig

De conclusie is dan ook, dat het volgens de rechtbank  voldoende vaststaat dat er die middag op het aanloopgedeelte van de baan olie lag. Dus heeft het sportcentrum gevaarzettend, en aldus onrechtmatig gehandeld. Het sportcentrum is voor de gevolgen van de valpartij in beginsel aansprakelijk. Dat is alleen anders indien komt vast te staan dat de vrouw ook zonder de aanwezigheid van de olie zou zijn gevallen. En dat is in feite wat het sportcentrum stelt. Zij stelt immers dat de vrouw om een heel andere reden is uitgegleden, namelijk omdat zij over de lijn is gestapt en op het gladde deel van de baan – waarvoor zij was gewaarschuwd en waar zij niet mocht komen – is terechtgekomen, en toen is gevallen.

De rechtbank acht de stelling dat de vrouw over de lijn is gestapt echter niet bewezen. Het sportcentrum baseert haar stelling immers uitsluitend op een mededeling van haar medewerkster, die, uitgebreid ondervraagd in het kader van het voorlopig getuigenverhoor, heeft aangegeven dat zij dat niet meer weet. Omdat geen gespecificeerd nader bewijs op dit punt wordt aangeboden, ziet de rechtbank geen aanleiding het sportcentrum tot nader bewijs toe te laten.

Volgens de rechtbank is het bowlingcentrum volledig aansprakelijk en is voor toepassing van eigen schuld geen plaats.

Naschrift mr. T. Ridder

Ik weet niet hoe deze uitspraak op u overkomt, maar ik heb er toch een wat vervelend gevoel bij. Ik heb gewoon het idee dat de vrouw over de lijn is gekomen, maar dat het bowlingcentrum dat onvoldoende over het voetlicht heeft kunnen krijgen. Het gaat niet om gelijk hebben, maar om gelijk krijgen. Waarmee ik niet wil zeggen dat de vrouw ongelijk heeft. In rechte heeft zij gelijk gekregen en daar gaat het om.

Vragen over ongeval met letselschade?

Hebt u een vraag over een ongeval waarbij letselschade is ontstaan? Wij zitten klaar om u gratis en vrijblijvend van advies te kunnen dienen. Op werkdagen zelfs tot 22.00 uur. Hebt u al een advocaat? Geen probleem, u hoeft niet over te stappen. Bel ons gerust op 036 – 522 03 42 of klik hier voor het contactformulier.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks