Letselschade door verkeersongeval met de fiets

Letselschade door verkeersongeval met de fiets

Tjip Ridder

Heeft u als fietser door een verkeersongeval letselschade opgelopen, bijvoorbeeld door een aanrijding met een auto? Dan heeft u vrijwel altijd recht op schadevergoeding, zelfs wanneer u het ongeval zelf veroorzaakt heeft!

Het verkeer, de grootste veroorzaker van letselschade

Verkeersongevallen zijn ieder jaar weer de grootste veroorzaker van letselschade. In 2014 kwam ca. 42% van alle letselschadezaken voort uit ongevallen op de weg.

Bij een deel van die zaken zijn fietsers betrokken. Door hun kwetsbaarheid houden fietsers vaak letselschade over aan verkeersongevallen.

Extra rechtsbescherming

Fietsers krijgen in Nederland extra rechtsbescherming. Dit komt omdat zij in het verkeer een kwetsbare positie hebben ten opzichte van gemotoriseerd verkeer, zoals auto’s en motoren. In de praktijk betekent dit dat wanneer een fietser letselschade oploopt door een verkeersongeval waarbij een motorvoertuig is betrokken, de bestuurder van het motorvoertuig vrijwel altijd aansprakelijk zal zijn voor de letselschade.

Vergoeding van letselschade, zelfs bij eigen schuld

Wanneer u als fietser in het verkeer een ongeval krijgt met een gemotoriseerd voertuig, dan heeft u in verreweg de meeste gevallen recht op een schadevergoeding. Dit geldt in veel gevallen zelfs wanneer u schuld heeft of denkt te hebben aan het verkeersongeval. De algemene richtlijnen zijn als volgt:

  • Fietsers die jonger zijn dan 14 jaar krijgen hun letselschade altijd voor 100% vergoed (art. 185 WVW), ongeacht of ze de veroorzaker waren van het ongeval;
  • Fietsers die ouder zijn dan 14 jaar hebben doorgaans recht op minimaal 50% vergoeding van de opgelopen letselschade.

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de bestuurder van een motorvoertuig niet aansprakelijk gesteld worden, bijvoorbeeld wanneer de fietser een dusdanig grote fout maakt, dat de automobilist daarmee geen rekening hoefde te houden. In dat geval kan de bestuurder ‘rechtens gezien’ geen enkel verwijt kan worden gemaakt en kan deze zich beroepen op overmacht. In de praktijk komt dit bijna nooit voor en heeft u als fietser dus recht op de vergoeding van (minimaal) 50% van uw letselschade.

Billijkheidscorrectie

Ook bestaat er de billijkheidscorrectie, een rechter past dit toe indien het gezien de omstandigheden onredelijk is om de gevolgen van de schuld op de normale wijze toe te passen. In Nederland geldt dat iedereen zijn eigen schade draagt, behalve wanneer deze schade word veroorzaakt door een aansprakelijke partij. Indien de rechter besluit om een billijkheidscorrectie toe te passen, wordt van dit beginsel afgeweken omdat het onredelijk is om het ‘normale’ beginsel toe te passen.

Een rechter past een billijkheidscorrectie toe indien er sprake is van zeer ernstig letsel en de aansprakelijke hiervoor volledig verzekerd is. De rechter wijst dan bijvoorbeeld 80% van de schadevergoeding toe in plaats van 50%.

Uw letselschade claimen

Wanneer u als fietser letselschade heeft opgelopen door een verkeersongeval, dan bent u wellicht helemaal niet bezig met het verhalen van uw letselschade of weet u niet of dit gaat lukken. Ridder Letselschade kan snel inschatten of uw zaak kans van slagen heeft. Onze letselschadespecialisten kunnen u bovendien helpen uw letselschade te claimen zodat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.


De laatste blogs

Default Image

Waarom keurmerkkantoren lid moeten worden van de NLE

Medio 2023 is Ridder Letselschade weer lid geworden van de branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE). Wij merkten namelijk dat de NLE ondertussen was uitgegroeid tot een volwaardige branchevereniging, die de belangen van de aangesloten leden en daarmee van slachtoffers die letselschade willen claimen, behartigt. Belangrijk is om te vermelden dat de NLE alleen toegankelijk is […]

Tjip Ridder

Lees meer
Default Image

Hoe zit het met de kosten wanneer je letselschade wilt claimen?

Vaak krijgen wij vragen van (mogelijke) cliënten hoe het met de kosten zit die ze moeten betalen voor het claimen van hun letselschade, de zogenaamde buitengerechtelijke kosten. Vaak vraagt men of het op basis van no cure no pay kan. Dat kan dus niet, maar onze oplossing is nog veel voordeliger voor de cliënt. Dat […]

Tjip Ridder

Lees meer
Default Image

Second opinion levert € 140.000,00 op!

In februari 2021 namen wij een dossier over van een rechtsbijstandsverzekeraar, omdat hun verzekerde, een man van toen 26 jaar, ontevreden was over de dossierbehandeling. Hij had begin 2017 een eenzijdig ongeval doorgemaakt en werd sindsdien bijgestaan door de rechtsbijstandsverzekeraar tegen de SVI-verzekeraar. Deze jongeman had tot het moment van de overname slechts € 1.200,00 […]

Tjip Ridder

Lees meer
© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks