Letselschade opgelopen op vakantie?

Indien u letselschade opgelopen heeft op vakantie is het belangrijk om te weten hoe het zit met het claimen van uw schadevergoeding. In dit blogbericht leest u alles over letschade in het buitenland en hoe Ridder Letselschade u van dienst kan zijn.

U gaat op eigen initiatief op vakantie

Stel u bent met de auto op vakantie in Frankrijk en u wordt aan gereden door een Italiaan. Welk recht is dan van toepassing en hoe kunt u uw schade claimen?

Het internationale privaatrecht is te complex om uitgebreid te bespreken in dit blogbericht maar in beginsel kunt er vanuit gaan dat het recht van toepassing is in het land waar het ongeval plaatsvindt. U zult dan ook in dat land een gerechtelijke procedure moeten beginnen om uw schadevergoeding te krijgen.

Aangesloten bij Peopil

Ridder Letselschade is aangesloten bij Peopil, dit is een Europese (inmiddels zelfs wereldwijde) organisatie voor letselschadejuristen en -advocaten. Indien u in het buitenland letselschade oploopt, dan schakelen wij via deze organisatie voor u een ervaren specialist in die bekend is met het recht van dat land. U zult namelijk in dat land uw recht moeten halen.

Vaststelling van letselschade in Nederland

Als u een aanrijding in het buiteland overkomt en een ander is aansprakelijk, dan hebt u er wel recht op dat de vaststelling van uw letselschade in Nederland mag plaatsvinden. U mag dan hier naar een keuringsarts, etc. Dat is bepaald in Europese wetgeving (de zogenaamde vierde richtlijn). Ridder Letselschade kan u hierbij, op basis van no cure no pay, bij behulpzaam zijn. In dit geval no cure no pay, omdat in het buitenland vaak geen vergoeding van de kosten van rechtshulp wordt toegekend.

Op vakantie met een reisorganisatie

Indien u met een Nederlandse reisorganisatie op vakantie gaat is het weer een ander verhaal. Indien u dan letselschade oploopt in het buitenland is in de meeste gevallen de reisorganisatie aansprakelijk. Ook kunt u via het Nederlandse recht procederen. Waarom is dit zo?

Reisorganisatie aansprakelijk

Via de wet (art. 7:507 BW) is uw reisorganisator verplicht tot de uitvoering van de reisovereenkomst  overeenkomstig de verwachtingen die u daarvan als reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mag verwachten. Als u tijdens de reis letsel oploopt is de reisorganisator aansprakelijk en verplicht om uw schade te vergoeden. De reisorganisatie is ook aansprakelijk voor het handelen van personen wier hulp wordt ingeschakeld bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Voorbeelden van schade die vergoed moet worden:

  • Busmaatschappij krijgt een ongeluk waardoor u letsel oploopt
  • U valt over een stoeptegel bij het appartementencomplex
  • U loopt letsel op bij een via de reisorganisatie geboekte excursie

Reisorganisatie niet aansprakelijk

Echter valt niet elke schade onder de aansprakelijkheid van de reisorganisator, in de volgende gevallen is de organisator niet aansprakelijk:

  • Indien de schuld bij het ongeval bij uzelf ligt
  • Ongeval had niet door de organisator voorkomen kunnen worden
  • Oorzaak van het ongeval ligt bij een ander die niet bij de organisatie van de reis betrokken was.

Voorbeeld uit de jurisprudentie

Een man heeft voor hem en zijn vrouw via een reisorganisatie een vakantie naar Macedonië geboekt. De reis bestond uit een vliegticket en een verblijf in een hotel voor 7 dagen. Zij kregen een hotelkamer waarbij de douchecabine veel water lekte waardoor de badkamer onder water kwam te staan. Zij hebben dit tot 2 keer toe bij de reisleider ter plaatse aangegeven en vroegen om een andere kamer. De reisleider kon echter niks doen omdat alle andere kamers vol waren.

Om slipgevaar te voorkomen had de man handdoeken over de badkamervloer heen gelegd. Dit hielp weinig, nog dezelfde dag is de man in de badkamer van het hotel ernstig ten val gekomen waarbij hij letsel aan zijn schouder heeft opgelopen. Hij gleed namelijk uit over handdoeken. De man stelt de reisorganisatie aansprakelijk voor zijn letsel.

Beoordeling rechter

De rechter oordeelt in deze zaak als volgt:

‘De kans dat iemand uitglijdt en daarbij – mogelijk gecompliceerd – letsel ontstaat is reëel, zeker bij iemand die al wat ouder is, zoals(eiser). Reizigers mogen verwachten dat de doucheruimte in een hotelkamer veilig is en de doucheruimte in het hotel voldeed dan ook niet aan eisen die daaraan redelijkerwijs gesteld mogen worden. Hiervoor is reeds vastgesteld dat (eiser) tweemaal over de lekkage en de daardoor ontstane gevaarlijke situatie heeft geklaagd bij de reisleider. Door de reisorganisatie is niet weersproken dat – ondanks toezegging dat het probleem opgelost zou worden – de lekkage niet is verholpen, (eiser) geen andere kamer heeft gekregen en ook geen andere (eenvoudig te treffen) maatregelen zoals het plaatsen van een antislipmat zijn genomen om de gevaarlijke situatie op te heffen of te verminderen. Niet alleen heeft het hotel – als hulppersoon van de reisorganisatie – hiermee onzorgvuldig gehandeld, maar ook is niet voldaan aan de in artikel 7:507 lid 3 BW opgenomen verplichting om de reiziger hulp en bijstand te verlenen.’

De rechter oordeelt dat de reisorganisatie volledig aansprakelijk is voor de geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade.

Contact met Ridder Letselschade

Heeft u letselschade opgelopen op vakantie en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ridder Letselschade. Onze ervaren letselschadespecialisten kunnen inschatten of u recht heeft op een schadevergoeding.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks