Letselschadebureaus dagen Jurilex voor de rechter

Ridder Letselschade ondersteunt de letselschadebureaus die Jurilex voor de rechter dagen in kort geding. Het geding dient 29 maart a.s.Jurilex heeft zowel op het internet als in een brief aan tussenpersonen, onjuiste informatie vermeld. Ondanks de sommatie deze informatie te verwijderen en een rectificatie te plaatsen, had Jurilex de rectificatie niet geplaatst en de inhoud van de website niet aangepast.

Jurilex is één van de kantoren die in Tros Radar (zij het zijdelings) een veeg uit de pan kreeg omdat er sprake zou zijn van dubbel declareren. Nu probeert Jurilex kennelijk terug te slaan door een lijst te publiceren waarop bureaus vermeld zouden zijn die ‘prijsafspraken’ met verzekeraars zouden hebben gesloten.

Piv-convenant

Die lijst staat echter al heel lang op internet en is ook niet geheim. Er is geen sprake van verboden afspraken, noch van dubbel declareren. Ook beknotten deze afspraken de belangenbehartigers en hun cliënten op geen enkele wijze in hun rechten. Het zijn gewoon bilaterale afspraken tussen kantoren en verzekeraars om te pogen een werkbare situatie wat betreft de vergoeding van declaraties (buitengerechtelijke kosten) te laten ontstaan.

Ridder Letselschade heeft deze convenanten, behalve met één verzekeraar, overigens per 1 november 2009 opgezegd.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks