Letselschadedossier na bijna 9 jaar afgerond!

Na bijna 9 jaar is het letselschadedossier van mevrouw S. eindelijk afgerond. Zij ontvangt een schadevergoeding waarmee zij, na zoveel jaren wachten, toch nog met een goed gevoel ‘afscheid’ van haar dossier kan nemen en haar blik weer op de toekomst kan gaan richten.

Frontale aanrijding

Medio 2004 werd de auto waarin zij als passagier zat, frontaal aangereden. De vrouw liep schouderletsel en hersenletsel op en moest haar opleiding tot accountant afbreken. Ook ondervond zij beperkingen van haar schouderletsel. Haar letselschadeadvocaat bereikte echter niet veel en liet het dossier lange tijd liggen zonder dat er aan werd gewerkt. Daarop besloot zij in 2009 naar Ridder Letselschade over te stappen.

Medische expertises

De verzekeraar had wel aansprakelijkheid voor het ontstaan van de aanrijding erkend, maar wilde niet accepteren dat er schouderletsel was ontstaan en ook niet dat de opleiding, louter en alleen als gevolg van de aanrijding, moest worden afgebroken. Kortom, er moest bewijs worden geleverd voor deze stellingen en dat lukte met behulp van drie medische expertises. Ook lukte het Mr. Ridder om nog oude medische informatie over het schouderletsel boven water te krijgen. Tot slot konden verklaringen van oud werkgevers en het opleidingsinstituut worden overgelegd.

Schadevergoeding

Er werden verschillende actuariële berekeningen voor verschillende scenario’s  gemaakt door de rekenkundige van Ridder Letselschade. Vervolgens werden de onderhandelingen met de verzekeraar geopend. Die heeft uiteindelijk, onder de druk van een gerechtelijke procedure, toch een aanbod gedaan dat voor de vrouw acceptabel was om tot afsluiting van haar dossier over te gaan.

In het klanttevredenheidsonderzoek gaf de vrouw aan dat ze vond dat het allemaal veel te lang  heeft geduurd, maar zij gaf als eindcijfer voor de behandeling door Mr. Ridder een 9! Kanttekening daarbij is, dat het inderdaad (veel) te lang heeft geduurd, door onder meer het getreuzel van de letselschadeadvocaat, door het gebrek aan tijd aan de kant van de verzekeraar en door het feit dat er drie onderzoeken nodig waren om het bewijs voor de stellingen te leveren.

Vraag het Ridder Letselschade

Hebt u nou ook een dossier ‘lopen’ bij een andere belangenbehartiger en vindt u dat het allemaal te lang duurt, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij hoeven niet direct uw dossier over te nemen, maar kunnen u misschien wel uitleggen waarom het lang duurt en u tips geven om de zaak te versnellen. Bel of mail gewoon, het kost u niets! Op werkdagen zijn wij tot 22.00 uur bereikbaar via 036 – 522 03 42. Of klik hier voor het contactformulier.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks