Letselschaderaad lanceert de Letselschade Infowijzer

De Letselschaderaad introduceert voor slachtoffers met letselschade, een nieuw informatieplatform, namelijk de Letselschade Infowijzer. Slachtoffers die vragen hebben over met name de hele ‘papierwinkel’ en over het waarom van het aanleveren van allerhande informatie, kunnen op de site terecht. Daar kunnen zij aanklikken over welke onderwerpen er behoefte aan informatie bestaat. Vervolgens kan een PDF worden gemaakt met daarop de informatie over de gewenste onderwerpen.

Letselschade afwikkelen = papierwinkel

Het aantonen van letselschade gaat gepaard met soms een enorme papierwinkel. Uit het verleden moeten rapportages, loonstroken en jaaropgaven, ondernemingsplannen en jaarstukken (bij zelfstandig ondernemers) en medische gegevens worden overgelegd. Verzekeraars willen graag alles weten voordat er een letselschadeclaim wordt betaald. Op zich is daar niets mis mee, mits er niet wordt overvraagd en de informatie maar op de juiste wijze wordt gebruikt en geïnterpreteerd. Daar schort het nog wel eens aan, in het bijzonder wat betreft de medische informatie.

Door onafhankelijke informatie aan slachtoffers te geven over het nut en de noodzaak bepaalde gegevens aan te leveren, levert De Letselschaderaad in de ogen van Ridder Letselschade wederom een zeer zinnige bijdrage aan het letselschadetraject.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks