Letselschaderaad past normbedragen aan.

De Ziekenhuisdaggeldvergoeding is verhoogd en ook de bedragen in de Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid en de Letselschade Richtlijn Ziekenhuis / revalidatiedaggeldvergoeding zijn opgetrokken.

Letselschade Richtlijn Studievertraging

Per 1 januari 2010 zijn de normbedragen in de Letselschade Richtlijn Studievertraging gewijzigd. De stijging van de gemiddelde CAO-lonen over 2009 was 2,6%. De normbedragen zijn met dit percentage naar boven aangepast. Schade wegens studievertraging treedt op doordat een slachtoffer later op de arbeidsmarkt actief zal zijn ten gevolge van een door een ongeval onderbroken opleiding.

Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid

De Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid heeft betrekking op arbeidsvermogen dat wordt benut in de privésfeer voor het verrichten van werkzaamheden in, aan of rond de woning en die ook tegen betaling door anderen (vakmensen) kunnen worden verricht. De Richtlijn bevat een tabel met de vergoedingen die zijn gerelateerd aan verschillende woningtypen. Die bedragen zijn per 1 januari 2010 eveneens verhoogd.

Letselschade Richtlijn Daggeldvergoeding

De Letselschade Richtlijn Ziekenhuis/revalidatiedaggeldvergoeding gaat over de dekking van extra kosten in geval van opname in een ziekenhuis of revalidatieinrichting. Te denken valt aan de kosten van de aanschaf van bed-/ziekenhuiskleding, extra telefoonkosten, de huur van een tv, enzovoort.

Met ingang van 1 januari 2010 is het normbedrag opgetrokken naar € 26,– per dag bij opname in een ziekenhuis. De vergoeding voor een tijdelijk verblijf in een revalidatievoorziening bedraagt € 13,– per
dag.

Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding

De indexatie van de Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding wordt berekend, zodra de relevante gegevens voor handen zijn. Verwachting: eerste week van 2010.

De volledige tekst van deze en alle overige Letselschade Richtlijnen staat op www.deletselschaderaad.nl/richtlijnen

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks