Letselschadespecialist failliet

Eind 2010 is een groot letselschadebureau in het oosten van het land failliet verklaard. Dat bericht verscheen in de Telegraaf en in de lokale kranten. Het faillisssement is door de eigenaar en oprichter zelf voor een aantal vennootschappen aangevraagd. De oorzaak van de faillissementen zou de slecht betalende verzekeraars zijn. Er wordt gewerkt aan een doorstart (Aanvulling 2012: inmiddels is een stichting opgericht die de belangen van de slachtoffers verder behardigt.)

Wij kunnen onderschrijven dat verzekeraars slecht van betalen zijn. Ze betalen natuurlijk het liefst helemaal niets en dat merk je wel. Rekeningen staan maanden open en brieven schrijven helpt vaak niet. Je moet bellen en de schadebehandelaren achter de broek aan zitten. Vaak heeft men het ook veel te druk, want er wordt bij verzekeraars naar onze indruk op personeel beknibbeld. Maar als je dan een toezegging hebt dat een rekening zal worden betaald, kan het nog maanden duren voordat het geld daadwerkelijk is gestort. Daar zit dan vaak weer een volmacht of een assurantiemakelaar tussen die het geld ook graag nog even onder zich houdt.

Kosten buiten rechte

De verzekeraars betalen de zogenaamde kosten buiten rechte. Die hoeven maar naar redelijkheid te worden betaald staat in het Burgerlijk Wetboek. Wat is redelijk en vooral, wanneer weet je dat het redelijk is? Volgens de verzekeraars vaak pas bij de afwikkeling van een dossier. Dus vinden zij dat zij ook dan pas de volledige nota hoeven te beoordelen en te betalen. Als je dan weet dat letselschadedossiers vaak jaren lopen, dan is duidelijk waarom een kantoor failliet kan gaan! Zie voor de reactie van Mr. Ridder in het Assurantie Magazine deze link.

Volledig betalen van de nota komt vijwel nooit voor. Men vindt het uurtarief vaak te hoog, vindt dat het allemaal wel wat minder kon en besluit dan om maar een deel van de nota te voldoen. Dagelijkse kost voor een belangenbehartiger van letselschadeslachtoffers. Je moet er dus bovenop zitten, anders komt er niets binnen noch voor je cliënt, noch voor jezelf. Dat geldt des te meer als je, zoals wij, onze cliënten gratis rechtshulp aanbieden.

Convenant

Er bestaan convenanten tussen verzekeraars en belangenbehartigers, de zogenaamde PIV-convenanten. Dat werkt op zich wel goed, maar wij kiezen daar niet meer voor. Je maakt je als belangenbehartiger toch in meer of mindere mate afhankelijk van de verzekeraar en bent soms geneigd om niet datgene te doen wat in het belang van je cliënt is. Daarom hebben wij alleen nog met Univé een convenant onder het mom: iets is beter dan niets!

0800-Ongeval

Ridder Letselschade is deelnemer aan de 0800-Ongeval groep. Die groep heeft een convenant met Reaal afgesloten die in de praktijk wel heel goed en op alle fronten voldoet.

Hebt u vragen over uw letselschadezaak of over de verschillende convenanten? Bel of mail ons gerust: 036 – 522 03 42 of info@ridder-letselschade.nl. Klik hier voor het contactformulier.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks