Letselschadevergoeding en vermogenstoets

Op 6 januari 2014 is de brief van de Staatssecretaris van VWS aan de Kamer gepubliceerd. Klik hier voor de link. Daaruit blijkt dat letselschadevergoedingen die na 11 oktober 2010 zijn vastgesteld, aan een vermogenstoets bij de vaststelling van het zorgbudget, het kindgebonden budget en de eigen bijdrage van de AWBZ en WMO zijn onderworpen. Hier zal dus in de berekening van de letselschade rekening mee moeten worden gehouden. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Vraag het Ridder Letselschade

Hebt u hier een vraag over? Bel of mail ons gerust, het kost u niets. Wij zijn bereikbaar via 036-5220342 of klik hier voor het contactformulier.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks