Mannen hebben vaker een arbeidsongeval dan vrouwen.

Uit de Monitor Arbeidsongevallen 2008 van TNO blijkt dat mannen een grotere kans lopen op een arbeidsongeval dan vrouwen. Jaarlijks overkomt ongeveer een op de 25 werkzame mannen en een op de 40 werkzame vrouwen een arbeidsongeval met letsel en verzuim.

Ernstige en dodelijke ongevallen.

Voor wat betreft ziekenhuisopnamen en ongevallen met dodelijk afloop is het verschil tussen mannen en vrouwen nog veel groter:10x meer mannen dan vrouwen worden opgenomen en 20x meer mannen komen bij arbeidsongevallen te overlijden.

Aantallen dalen niet meer.

In 2008 vonden in Nederland naar schatting 230.000 arbeidsongevallen plaats met letsel en arbeidsongeschiktheid. De kans op een arbeidsongeval is tussen 2005 en 2008 overigens niet veranderd, terwijl daarvoor nog juist een daling was waar te nemen. Dat circa een derde van de arbeidsongevallen tot arbeidsongeschiktheid van één maand of langer leidt en dat ongeveer 10 procent zelfs een verzuim langer dan een half jaar veroorzaakt, onderstreept de ernst en de omvang van deze arbeidsongevallen met letsel.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks