Meer schade bij Waarborgfonds Motorverkeer

Uit het jaarverslag van het Waarborgfonds Motorverkeer blijkt dat er in 2009 ruim 53.000 schadegevallen zijn behandeld en er  bijna 60 miljoen euro aan schadevergoedingen is uitgekeerd. In 2008 werden 56.600 claims behandeld, tegen uitbetaling van ongeveer 57 miljoen euro aan schadevergoedingen.

Het Waarborgfonds Motorverkeer keert schadebedragen uit aan gedupeerden die geleden schade niet op een tegenpartij kunnen verhalen, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een onbekende dader of een onverzekerde dader. Het fonds keert niet slechts schade aan auto’s uit maar ook schades die zijn gemaakt door een motorvoertuig aan andere objecten. Het fonds behandelt overigens alleen claims van meer dan 250 euro.

Het overgrote deel van de claims, ruim 30.000, ging over schade aan geparkeerde auto’s. Circa 15.000 autobezitters leden schade door ‘wegmeubilair’. In ruim 1.700 dossiers van het Waarborgfonds Motorverkeer was er sprake van letsel.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks