Minister van Justitie beantwoordt vragen uit de Kamer

Minister van Justitie beantwoordt vragen van lid Gerkens (SP) inzake de praktijken van letselschadebureaus. De minister geeft aan dat hij een verplichte registratie van convenanten tussen verzekeraars en bureaus niet nodig acht. De minister noemt dubbel declareren een misstand; hij juicht het initiatief van verzekeraars tot meer transparantie, zodat het slachtoffer meer inzicht krijgt in de buitengerechtelijke kosten BGK, toe.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks