Namens Ridder Letselschade: gezond en veilig 2013!

Ridder Letselschade wenst iedereen een gezond en veilig 2013 toe! In plaats van kaarten te versturen, zal ook dit jaar weer een goed doel worden gekozen voor een donatie. Op deze wijze wil Ridder Letselschade bijdragen aan een beter milieu en aan de ondersteuning van een maatschappelijke organisatie. Hieronder de speerpunten voor Ridder Letselschade in het nieuwe jaar.

Nieuwe letselschadejurist

Zowel in januari als in februari heet Ridder Letselschade een nieuwe collega welkom. Ter ondersteuning van de secretaresses is met ingang van vandaag Petruschka Bosman in dienst getreden. Vanaf 1 februari zal mr. Casper Vink als nieuwe letselschadejurist het team van letselschadejuristen en letselschadedeskundigen komen versterken. Binnenkort worden zij nader aan u voorgesteld.

Smartengeld

In de planning voor 2013 staan onder meer het openen van een nieuwe website die zich specifiek zal gaan richten op het ‘normeren’ van het smartengeld. Vaak wordt smartengeld eigenlijk alleen maar geschat, waarbij wordt verwezen naar oudere uitspraken. In onze optiek kan ook hier worden geprobeerd te komen tot een normering. Op de nieuwe website http://www.smartengeld-meter.nl/ zal daartoe een aanzet worden gegeven. Zodra de site klaar is, zal ook commentaar en input worden gevraagd van de (deskundige) lezer.

Opleidingen op het gebied van letselschade

Verschillende collega’s van Ridder Letselschade zullen hun kennis en vaardigheden op het gebied van de behandeling van letselschade dossiers in 2013 verder gaan opschroeven. Eén van de secretaresses, die nu in de praktijk al werkzaam is als assistente, zal de cursus Licht Letsel bij het NIBE SVV gaan volgen. Anderen gaan verder met of beginnen aan de opleiding tot registerexpert personenschade (re).

Keurmerk Letselschade

In het kader van het Keurmerk Letselschade wordt dus voortdurend gewerkt aan het op peil brengen en houden van kennis en vaardigheden op het gebied van de letselschade. Doel van dit alles is wat ons betreft om het hoogste gemiddelde klanttevredenheidscijfer te scoren. Nu ligt dit cijfer boven de 8, maar het kan nog hoger! Het optimaal bedienen van onze cliënten met letselschade, blijft natuurlijk het belangrijkste speerpunt voor 2013!

Loonregres

In 2013 zal meer aandacht besteed gaan worden aan het voor ondernemers en bedrijven verhalen van doorbetaald loon. De site www.salaris-terughalen.nl zal worden geactualiseerd en er is een marketingplan op dit gebied in de maak. Het verhalen van loon dat moest worden doorbetaald tijdens de arbeidsongeschiktheid die is veroorzaakt door bijv. een aanrijding, vindt ook in 2013 plaats op basis van no cure no pay.

Vraag het Ridder Letselschade

Hebt u vragen op gebied van letselschade? Vraag ons gerust wat wij voor u kunnen betekenen. Het kost u immers niets, ook niet als wij uw letselschade in behandeling gaan nemen. Doe de letselschadetest om te zien of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Ook in 2013 blijven wij op werkdagen tot 22.00 uur via 036-522 03 42 bereikbaar voor uw vragen op het gebied van letselschade.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks