Nieuwe gedragscode bij medische fouten

De Letselschaderaad, voorheen het Nationaal Platform Personenschade (NPP) geheten, heeft een gedragscode ontwikkeld die van toepassing is bij medische aansprakelijkheidskwesties. De gedragscode, die in de wandelgangen de GOMA gaat heten, zal op 16 juni aanstaande aan demissionair minister van justitie Hirsch Ballin worden aangeboden.

Medische fouten

Er is al uit diverse onderzoeken gebleken dat er in dit land veel medische fouten worden gemaakt. Naar schatting 1700 patiënten overlijden elk jaar aan een medische fout. Wij behandelen veel dossiers waarin medische fouten zijn gemaakt en ervaren de werkwijze van de verzekeraars die ziekenhuizen verzekerd hebben, als ver beneden de maat. Wij juichen deze stap dan ook toe maar realiseren ons terdege, dat er ‘slechts’ sprake is van een code en niet van afdwingbare regels. Ook de Gedragscode Behandeling Letselschade is niet afdwingbaar en wordt in de praktijk meer met de mond beleden dan in de dossiers daadwerkelijk toegepast.

GOMA

Kennelijk wordt in de GOMA onder meer afgesproken, dat de ondertekenaars daarvan beloven dat er volledige medische dossiers worden overgelegd. Tja, dat is natuurlijk goed nieuws, maar niet goed controleerbaar en bovendien schandalig dat het in een code moet worden vastgelegd. Een patiënt heeft namelijk al een wettelijk recht op inzage en overlegging van het volledige dossier. Een arts of ziekenhuis die/dat die verplichting niet nakomt, handelt al in strijd met een wettelijk recht van een patiënt. Waarom dan nog in een code opnemen?

Op 16 juni aanstaande zal ook een medewerken van ons letselschadebureau als bezoeker van het symposium ‘Geweten van de letselschade’ de overhandiging bijwonen. Daarna kunt u op deze site een reactie en bespreking van de code verwachten.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks