Ongeval klimtoren: geen aansprakelijkheid

De rechtbank Den Bosch heeft op 27 maart 2013 een uitspraak gedaan waarbij onder meer de aansprakelijkheid van een school in het geding was na een ongeval op een klimtoren. Het slachtoffer ging een opleiding bij een ROC volgen. Het ongeval vond plaats op 25 augustus 2006 tijdens de verplichte introductiedag (een sportdag) van de opleiding . Eén van de activiteiten was het beklimmen en afdalen van een opblaasbare klimtoren. De eiseres heeft een ongeval gehad en heeft daarbij letsel opgelopen. Zij houdt de school en de eigenaar van de klimtoren aansprakelijk.

Veiligheidsinstructies onvoldoende?

 Volgens de vrouw heeft zij geen, althans te weinig instructies gehad toen zij een veiligheidsbroek aan moest trekken. Zij moest de klimtoren eerst gaan beklimmen en daarna gaan abseilen, maar wist niet hoe ze dat moest doen. Zij heeft bij de eerste sprong haar evenwicht verloren en is met haar lichaam tegen de klimtoren gevallen. Doordat de veiligheidsgordel niet werkte is zij in één keer snel naar beneden gevallen. Bij die val heeft zij met haar rechterknie diverse malen de klimtoren geraakt en kwam zij uiteindelijk hard terecht op de opblaasbare kussens. Bij de val is de knieschijf van haar rechterknie uit de kom geraakt. Volgens haar is er blijvend letsel ontstaan. Volgens de vrouw was de klimtoren gebrekkig omdat de valbeveiliging op zichzelf, zonder instructies, ondeugdelijk was gezien haar gebrek aan ervaring.

De verzekeraars van de school en klimtoren voeren verweer en stellen dat er voldoende instructies zijn gegeven en dat de valbeveiliging heeft gefunctioneerd. Althans, deze was niet kapot en dat is ook niet gesteld. Zij betwisten niet dat de vrouw haar knie kan hebben bezeerd bij de val, maar wel dat de knieschijf verschoven zou zijn. Dat zou niet uit de medische informatie blijken.

Gebrekkige zaak?

Volgens de rechtbank is in art. 6:173 BW bepaald dat de bezitter van een roerende zaak, waarvan bekend is dat zij, zo deze niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert, aansprakelijk is wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt. De eiseres heeft eerst gesteld dat de klimtoren althans de valbeveiliging niet naar behoren functioneerde en dat zij daardoor hard op het luchtkussen is gevallen. Dit wordt door de aangesproken partijen juist betwist. Behoudens haar eigen verklaring, heeft de vrouw geen andere feiten of omstandigheden naar voren gebracht die de conclusie kunnen dragen dat de klimtoren of valbeveiliging niet goed werkte.

Zorgplicht geschonden of niet?

Volgens de vrouw voldeed de klimtoren met toebehoren, hoewel op zichzelf niet gebrekkig, in de gegeven omstandigheden, vanwege de hoogte in combinatie met de summiere instructie bij onervaren gebruikers, niet aan de daaraan te stellen eisen. Dus is volgens haar de vraag of de klimtoren met toebehoren gebrekkig is, feitelijk dezelfde als die of de eigenaar en de school een zorgplicht hebben geschonden. Volgens de vrouw is dat wel zo en is de klimtoren, alleen al vanwege de hoogte, een gevaarlijke object. De kans op vallen is groot, de kans op ernstig letsel ook. Zij was onervaren en dus had er veel meer instructie gegeven moeten worden. Ook had het eerst een keer onderbegeleiding voorgedaan moeten worden en hadden de deelnemers kniebeschermers moeten hebben.

Verzekeraars nemen gemotiveerd stelling

De verzekeraars betwisten dat gemotiveerd. Zij stellen namelijk dat het een opblaasbare toren was, die bijvoorbeeld ook gehuurd kan worden voor een wijkfeest, waarbij de klimtoren wordt gebruikt door onervaren mensen, zowel kinderen als volwassenen. Het systeem van de valbeveiliging is juist geschikt voor onervaren mensen. Deze zorgt voor een valvertraging. Zij voeren aan dat de instructeur wel voldoende en deugdelijke instructie heeft gegeven voor dit type klimtoren. Het materiaal is zodanig dat letsel door een ‘val’ beperkt blijft tot een enkele schaafwond. Extra beveiligingsmateriaal als kniebeschermers zijn niet nodig en worden in de branche ook niet gebruikt. Het is niet nodig dat klimmer/abseiler en instructeur oogcontact met elkaar houden. Ook als de instructeur in de richting van de vrouw had gekeken dan nog had zij haar evenwicht kunnen verliezen, kunnen vallen en zich kunnen stoten. De klimtoren is dus niet gevaarlijk volgens de verzekeraars.

Rechtbank wijst aansprakelijkheid af

 Volgens de rechtbank hoeft alleen al het feit dat een activiteit op hoogte plaatsvindt, niet direct te betekenen dat deze activiteit ook gevaarlijk is. Dat hangt immers af van de vraag of het juiste materiaal wordt gebruikt en of er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Dat het daaraan in het onderhavige geval heeft ontbroken, is niet gebleken. De vrouw heeft eigenlijk veel te weinig aangevoerd en onderbouwd om te kunnen aannemen dat het gevaarlijk was en dat de school en/of de eigenaar steken hebben laten vallen bij de activiteit. Volgens de rechtbank is dus geen sprake van een gebrkkige zaak. Ook het onrechtmatig handelen van de school en/of de eigenaar van de toren wordt niet bewezen geacht. Bovendien staat niet vast dat het letsel is veroorzaakt door de beweerdelijke val. Dus wordt de vordering van de vrouw afgewezen en wordt zij veroordeeld om de kosten van de procedure te betalen.

Conclusie Ridder Letselschade

Het is niet voldoende om zo maar iets te roepen zonder deugdelijke onderbouwing. Er moet ook bewijs zijn voor gebrekkigheid, onvoldoende instructies en het ontstaan van het letsel. Uit de hele procedure krijgen wij de indruk, dat deze niet goed gevoerd is en misschien wel helemaal niet gevoerd had moeten worden. Nu wordt de eiseres met de kosten opgescheept. Had zij niet beter moeten worden voorgelicht?

Hebt u vragen over gebrekkige zaken die letsel hebben veroorzaakt? Bel ons gerust, het kost u niets. Wij zijn op werkdagen tot 22.00 uur voor uw vragen bereikbaar via 036 – 522 03 42.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks