Reactie op uitzending van Argos: advocaat of jurist?

Laat ik beginnen met een compliment: goed dat ASP (vereniging van letselschadeadvocaten die uitsluitend werken voor slachtoffers) de publiciteit zoekt over, respectievelijk dat Argos zendtijd besteedt aan de wildgroei aan letselschadebureaus! Jammer dat het een eenzijdig en ongenuanceerd verkooppraatje is geworden voor het inschakelen van een letselschadeadvocaat. Jammer dus, dat de advocaten niet schouder aan schouder met bonafide niet-advocatenkantoren ten strijde zijn getrokken om dit aan de kaak te stellen. Ik begrijp het wel, want de nuance verkoopt niet, niet voor Argos, niet voor de ASP. Jammer dat er geen wederhoor is toegepast bij meerdere letselschadekantoren. Ik hoor ook niets over het NIVRE, met eigen tuchtrechtspraak voor niet-advocaten, noch over audits vanuit de Letselschaderaad. Kennelijk is elke andere belangenbehartiger in letselschadeland dan een letselschadeadvocaat, in de ogen van de ASP een niet deskundige zakkenvuller. Hmmm, wij van Ridder Letselschade, wij voelen ons niet aangesproken maar willen er wel wat over kwijt!

Beer Advocaten

Allereerst geeft John Beer een uitvoerige uiteenzetting over de verschillende schadeposten. Ik hoorde niets wat ook niet in een door ons, of één van onze bonafide collega-letselschadejuristen opgestelde schadestaat zou worden opgenomen. Het wordt nu gebracht alsof deze advocaat het Ei van Columbus heeft ontdekt, maar dat is natuurlijk onzin. Dit is gewoon een hele uitgebreide schadestaat, die een niet-advocaat met veel ervaring, kennis en opleiding, ook had kunnen opstellen. Ik hoor ook verschillende types wat lispelen over veel hogere schadevergoedingen na overname door een letselschadeadvocaat. Natuurlijk, dat komt voor, het omgekeerde ook. What’s new?

Steeds meer zaken naar letselschadeadvocaten

Het kan wel kloppen dat steeds meer letselschadedossiers overgaan van een letselschadebureau naar een letselschadeadvocaat. Ook onze organisatie merkt dat, sterker nog, werkt daar zelfs aan mee. Wat is volgens ons de achterliggende oorzaak? Dat schadevergoedingen steeds om meer geld gaan en verzekeraars in toenemende mate niet meer bereid zijn die vergoedingen te betalen zonder dreiging met of inschakeling van de rechter. Het gaat hier echter om uitzonderingen die de regel bevestigen. Als het nodig is in het belang van onze cliënten, dan gebeurt dat ook.

De vermaledijde PIV-staffel

Het is ons standpunt dat de in de uitzending genoemde PIV-staffel inderdaad eerder afsluiten van dossiers in de hand werkt. Die staffel is ook volgens ons een gedrocht en moet worden afgeschaft. Je wordt niet betaald voor wat je doet, maar naar rato van het bedrag dat de cliënt krijgt uitgekeerd. Snel veel dossiers er doorheen jassen, loont dus de moeite. Onze organisatie heeft het in het begin geprobeerd, maar wij voelden ons daar niet senang bij en hebben alle contracten opgezegd. Je moet doen wat nodig is voor een slachtoffer, ongeacht wat dat voor de kosten van rechtsbijstand betekent. Wordt niet alles betaald, dan schrijven wij dat af. Onze rechtsbijstand is dus echt gratis voor het slachtoffer, onze cliënt. Mag een advocaat de toezegging doen geheel gratis te werken voor een slachtoffer? Volgens mij mag dat nog steeds niet, want er moet altijd minimaal sprake zijn van een redelijk salaris. Daar hoor ik de advocatuur eigenlijk nooit over. Verkooptechnisch ook niet lekker om te brengen bij de start van een dossier lijkt mij.

Nationale Nederlanden, tja, Nationale Nederlanden . . .

Nationale Nederlanden geeft aan dat een verzekeraar niets kan doen aan welke belangenbehartiger een slachtoffer kiest. Dat is in mijn ogen niet juist, de verzekeraar kan besluiten tot het betalen van een (zeer) laag uurtarief aan niet-gekwalificeerde belangenbehartigers. Maar nee, dat doet men niet, want de verzekeraar heeft er een financieel belang bij dat kantoren zo snel mogelijk tot de afwikkeling van een dossier komen. De verzekeraar heeft belang bij het hanteren van de PIV-staffel, namelijk minder discussie en dus goedkoper. Nationale Nederlanden mag niet en kan niet iets veranderen aan deze perverse prikkels, zo begrijp ik. De waterlanders, ze wellen haast op. Nationale Nederlanden komt nog aan de beurt, stay tuned . . .

Lang leve de kijk- en luistercijfers . . .

Ik realiseer mij volledig, dat Argos een uitzending maakt die moet scoren en dat daarbij een lijn wordt gekozen, namelijk die van het onderwerp van de uitzending: letselschadekantoren deugen niet, je moet bij een advocaat zijn. Zou men bij de ASP nou echt denken dat een niet-advocaat een letselschadedossier niet kan behandelen? Of heeft Argos elke nuance uit de interviews geknipt? Ik zal het waarschijnlijk nooit te weten komen.

Overdracht aan een letselschadeadvocaat

Wat ik wel weet is, dat Ridder Letselschade in overleg met de cliënt, de nodige dossiers overdraagt aan haar huisadvocaat, uit zichzelf, niet omdat de cliënt daar om vraagt. Wat ik ook weet is, dat Ridder Letselschade dan indien nodig de kosten van de inschakeling van de advocaat voor haar rekening neemt. Oh ja, wij hebben wel een hele goeie advocaat uitgekozen voor onze cliënten, eentje die er ook voor gaat, die niet zijn eigen nota het belangrijkste vindt en die vakwerk levert, met empathie voor zijn/onze cliënt. Wij adviseren niet elke advocaat aan onze cliënten, omdat wij door schade en schande ook wijs geworden zijn. Want het is heus niet altijd hosanna na overname door een lid van de ASP. Ook hier is de nuancering op z’n plaats, namelijk dat ik in algemene zin wel moet toegeven, dat het niveau waarop leden van de ASP een letselschadedossier kunnen behandelen, hoger ligt dan bij niet-letselschadeadvocaten. Of dat ook betekent dat dat altijd gebeurt en bij elk dossier nodig is, betwist ik.

Mr. T. Ridder

Ridder Letselschade

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks