Rechter wijst claim verzekeraar vooralsnog af

Een aansprakelijkheidsverzekeraar heeft jegens een slachtoffer van een ongeval in 2002 aansprakelijkheid erkend. De verzekeraar heeft intussen kosten voor medisch onderzoek vergoed en voorschotten op de letselschade uitbetaald. Omdat de verzekeraar een groot verschil vaststelde tussen de subjectieve klachten van het slachtoffer en het ontbreken van medisch objectiveerbare beperkingen, heeft zij het slachtoffer in 2008 laten observeren door een onderzoeksbureau (!).

Terugvordering van reeds uitgekeerde letselschadevergoeding

Volgens de verzekeraar blijkt uit de observaties, die deels op video zijn opgenomen, dat het slachtoffer veel meer kan dan hij heeft verklaard tegenover artsen en schaderegelaars. De verzekeraar meent daarom dat sprake is van misleiding vordert de reeds uitgekeerde letselschadevergoeding van het slachtoffer terug. Die  vordert op zijn beurt volledige vergoeding van zijn letselschade.

Opmerkelijk

De rechtbank acht de videobeelden en observaties opmerkelijk, maar oordeelt dat deze niet zonder meer tot de conclusie kunnen leiden dat benadeelde van aanvang af misleidende informatie heeft gegeven. De rechtbank citeert een aantal behandelaars en onderzoekers die benadeelde hebben gezien en die zijn klachten serieus hebben genomen. Allen lijken zij ook zonder twijfel de klachten als gevolg van het ongeval te duiden. Uit de medische rapportages blijkt bovendien niet dat benadeelde steeds heeft verklaard dat hij niets meer kon. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de verzekeraar het medisch dossier te eenzijdig benaderd. De verzekeraar krijgt de opdracht te bewijzen dat benadeelde haar vanaf het begin heeft misleid. De rechtbank acht aannemelijk dat benadeelde gedurende enige tijd (tot uiterlijk de data van de observaties) de gestelde klachten en beperkingen heeft gehad. De verzekeraar mag tegenbewijs leveren. Benadeelde moet bewijzen dat hij ten tijde van de observaties en daarna de klachten en beperkingen had en heeft zoals door hem gesteld.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks