Ridder Letselschade ontvangt certificaat

Ridder Letselschade heeft vandaag, als eerste letselschadebureau in Nederland, het certificaat van de Stichting Keurmerk Letselschade ontvangen. Het certificaat is afgegeven wegens het met goed gevolg doorlopen van de audit in 2011. Ridder Letselschade had zich in 2011 voor de pilot opgegeven en was zodoende het eerste letselschadebureau dat de audit doorliep en het certificaat ontving.

Keurmerk Letselschade

Sinds 2008 had Ridder Letselschade het Keurmerk al ontvangen, maar het certificaat werd nodig geacht om de eisen die aan het keurmerk worden gesteld, aan te scherpen en uit te breiden. Richtte het Keurmerk zich aanvankelijk op zaken als de deskundigheid van de werknemers, de derdengeldrekening, of de juiste beroepsaansprakelijkheidsverzekering, inmiddels worden hoge eisen gesteld aan het hele proces van de behandeling van de letselschade dossiers en de bejegening van de slachtoffers. Wordt er wel steeds een huisbezoek afgelegd, worden termijnen wel in acht genomen, wordt er wel begrijpelijke taal gebezigd, wordt er wel op de juiste wijze afgerekend, dat zijn zoal de vragen die aan de keurmerkhouders worden gesteld teneinde het certificaat te behalen. De letselschadebureaus en letselschadeadvocaten die het certificaat behalen, voldoen weer enige jaren aan de aangescherpte eisen die de Stichting Keurmerk Letselschade stelt.

De Letselschaderaad

De Letselschaderaad heeft de Gedragscode Behandeling Letselschade ontwikkeld en daar is een register aan gekoppeld. Momenteel wordt binnen een projectgroep van de Letselschaderaad hard gewerkt aan het opstellen van self assessments en audits, om de in het register ingeschreven organisaties (belangenbehartigers, schade-experts en verzekeraars), te toetsen op de hoge eisen die ook de Letselschaderaad aan de organisaties stelt om ingeschreven te mogen bijven staan. Keurmerkhouders van de Stichting keurmerk Letselschade krijgen een aparte positie als belangenbehartiger en hoeven naar verwachting niet de volledige audit te doorlopen.

Andere keurmerken in letselschadeland

Ook andere organisaties gaan hun aangesloten leden toetsen. Zo is de Vereniging van Letselschadeadvocaten (LSA) bezig met het maken van plannen in die richting. Belangrijk is een goede afstemming van alle keurmerken, omdat al die keurmerken maar één doel moeten dienen, namelijk het verder verbeteren van de letselschaderegeling in Nederland. Het individuele letselschadeslachtoffer moet ‘aan den lijve’ kunnen ondervinden, dat zelfregulering leidt tot vlotte en soepele afwikkeling van zijn of haar letselschadedossier.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks