Ridder Letselschade ook voor loonschade claimen

Ridder Letselschade heeft een nieuwe service voor werkgevers: het voor hen terughalen van doorbetaald loon. Het blijkt in de praktijk nogal eens voor te komen dat werkgevers niet goed weten waar zij naartoe moeten met door hen doorbetaald loon van werknemers die arbeidsongeschikt zijn door de schuld van een ander. De schade van die werknemers zelf wordt vaak wel vergoed, maar veel werkgevers weten niet dat zij het doorbetaalde netto loon en kosten van re-integratie en bijv. aanpassing van de werkplek, ook kunnen vorderen van de aansprakelijke partij. Meer bijzonderheden hierover

Berekening netto loon

Alleen het netto doorbetaalde loon en nog wat andere kosten kunnen worden gevorderd. Dat moet berekend worden en vervolgens worden geclaimd. Dat kan Ridder Letselschade verzorgen. De service wordt verleend door onze juridisch specialisten in samenwerking met onze rekenkundige, mevrouw Hetty Loos. Zij kan het nettoloon en alle andere vorderbare netto loonbestandelen precies uitrekenen zodat het juiste bedrag aan loonschade kan worden gevorderd. Ook de vordering en de juridische onderbouwing wordt door ons verzorgd.

No cure no pay

Ridder Letselschade is geen voorstander van no cure no pay bij letselschade, althans niet met particulieren die hun eigen schade willen claimen. Bovendien stelt het Keurmerk Letselschade eisen aan toepassing daarvan. Bedrijven kiezen er echter vaak voor om de loonschadeclaim op basis van no cure no pay te laten verzorgen en daar is niets mis mee. Uiteraard brengen wij onze kosten en honorarium wel in rekening aan de aansprakelijke partij en als wij iets vergoed krijgen, verrekenen wij dat weer netjes met het no cure no pay bedrag. Zo wordt er niet dubbel gedeclareerd en hoeft de werkgever ons geen kosten te betalen.

Wilt u ook uw loonschade laten berekenen en claimen? Kijk dan ook op de site www.salaris-terughalen.nl voor meer informatie. U kunt ons ook bellen op: 036 – 522 03 42 voor meer (gratis) informatie.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks