Ridder Letselschade verruimt telefonische bereikbaarheid

Ridder Letselschade heeft vanaf 1 februari 2010 de mogelijkheid in het leven geroepen tot 22.00 uur uw letselschadedossier te bespreken.Deze verruiming van de telefonische bereikbaarheid voorziet in een groeiende behoefte van letselschadeslachtoffers om ook  ’s avonds contact te kunnen leggen met een letselschadespecialist. Ridder Letselschade is daarom  op werkdagen tot 22.00 uur bereikbaar voor telefonisch overleg.

Letselschadespecialisten

Zoals elders op deze site te lezen is, kunt u uw vragen over uw letselschadedossier kosteloos aan de letselschadespecialisten van Ridder Letselschade voorleggen. Ook het daarna bestuderen en in behandeling nemen van uw letselschadedossier, is kosteloos indien er van een ongeval sprake is.

Bij medische aansprakelijkheidskwesties geldt een afwijkende regeling voor het in behandeling nemen. Uiteraard kunt u wel kosteloos telefonisch overleg voeren of een second opinion aanvragen.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks