Risico aansprakelijkheid van de gemeente

In een recente uitspraak van de Hoge Raad van 7 oktober 2016 (Vennemans-Kropmans/Gemeente Nijmegen) staat de vraag centraal of elektriciteitskabels die over de weg lagen, de weg als zodanig gebrekkig maakt en dus of de gemeente  aansprakelijk is voor eventuele schade.

Gestruikeld over een stroomkabel

Tijdens een markt struikelt de benadeelde over stroomkabels die over de stoep liggen. De stroomkabels zijn in eigendom van de marktkraamhouders en de elektriciteitskasten waarop de kabels zijn aangesloten zijn in eigendom van de gemeente. De benadeelde spreekt de gemeente aan voor de geleden schade op grond van o.a. gebrekkigheid van de openbare weg.

Wat zegt het Burgerlijk Wetboek hierover?

De gemeente is als beheerder van de openbare weg, weglichaam en weguitrusting op grond van artikel 174 van boek 6 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor gebreken die samenhangen met de verkeersfunctie van de weg. Een beroep op risico aansprakelijkheid van de gemeente kon in deze casus niet slagen. De aanwezigheid van een voorwerp op de weg dat niet behoort tot de weg of de weguitrusting en dat een gevaar schept voor personen of zaken is niet een gebrek van de weg zoals bedoeld in het wetsartikel. Zo is een weg ook niet gebrekkig in die zin als er olie op ligt, bladeren, takken, autobanden, ijzel of ijs. Wel kunnen scheuren in de weg, putjes, uitstekende putdeksel, kuilen, scheefliggende tegels of drempels de weg gebrekkig maken.

Volgens de rechtspraak worden de stroomkabels waarover de benadeelde op de markt is gestruikeld niet gezien als duurzaam verbonden met de weg of met de weguitrusting. De vraag komt op of datzelfde geldt voor andersoortige stroomkabels op de weg. Zo valt te denken aan de kabels die oplaadpunten verbinden met de elektrische auto tijdens het opladen. De oplaadpunten zelf hebben een functie voor het wegverkeer, althans voor het mogelijk maken ervan. Maar ze hebben geen rol in de inrichting van de weg.  Als de oplaadpunten onderdeel uitmaken van de openbare weg, doen de kabels dat dan ook? Zo ja, dan zal in geval van een struikelpartij en daarin resulterende schade de gemeente aangesproken kunnen worden op grond van art. 6:174 BW. Maar hoe zal dit verschil met de bovenbeschreven casus van Vennemans-Kropmans/Gemeente Nijmegen gerechtvaardigd worden?

Gratis en professionele rechtshulp door Ridder Letselschade

Zoals u begrijpt is het recht nooit eenduidig. Het is dus aan te raden om de juiste belangenbehartiger in te schakelen als u dat nodig heeft. Op het gebied van letselschade zijn wij dat. Dus heeft u letsel opgelopen door een gebrekkige weg zoals hierboven omschreven of op welke manier dan ook? Neemt u dan contact met ons op, we zijn voor u de juiste belangenbehartiger met Keurmerk Letselschade én ingeschreven in het Register Behandeling Letselschade. We staan altijd voor u klaar en zijn op werkdagen tot 22.00 uur telefonisch bereikbaar op 036-5220342. Klik hier voor het maken van een afspraak.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks