Schade met of door een motorrijtuig toch gedekt.

Schade met of door een motorrijtuig toch gedekt? Ja zegt de rechtbank Den Haag. Er moet goed naar de concrete feiten en omstandigheden worden gekeken voordat een claim mag worden afgewezen met een beroep op deze standaardclausule. Elke AVB en AVP (Aansprakelijkheidsverzekering Voor Bedrijven of Particulieren) kent een dergelijke uitsluitingsclausule. Die wordt doorgaans ruim uitgelegd: heeft een motorrijtuig er ook maar iets mee te maken, dan wordt een claim afgewezen. Dat is niet terecht, aldus de rechtbank Den Haag.

Bedrijfsongeval

In deze zaak was sprake van een bedrijfsongeval. Een werkneemster was van de omhoogstaande lepels van een heftruck gevallen. Zij stond in een zogenaamde draadmand en de lepels waren omhoog om het reiken naar een stelling mogelijk te maken. De vorkheftruck stond stil. De werkneemster leunde te ver voorover, verloor haar evenwicht en viel op de grond, met letsel tot gevolg.

Volgens Aegon was de schade niet gedekt omdat de vrouw op een motorrijtuig stond. Daardoor kan worden gezegd dat de schade  in belangrijke mate te maken had met het gebruik van het motorrijtuig. De schade was dus met of door een motorrijtuig ontstaan en de schade was dus niet gedekt. Nee, zei het bedrijf dat tot schadevergoeding was aangesproken, deze val had ook kunnen gebeuren als de vrouw op een ander soort stelling was geklommen. De heftruck was daar door een andere werknemer neergezet. Daarbij waren als zodanig geen fouten gemaakt.

Oneigenlijk gebruik van het motorrijtuig

Volgens de rechtbank was de oorzaak van de val niet gelegen in het feit dat er iets verkeerds met het motorrijtuig was gebeurd, maar in het feit dat de gevallen werkneemster oneigenlijk gebruik van het motorrijtuig had gemaakt. De handelwijze van de gevallen werkneemster was dus de dominante handeling geweest waardoor het ongeval werd veroorzaakt. Kortom, geen ruimte voor toepassing van de uitsluiting en dus moest Aegon dekking verlenen.

Deze uitspraak sluit wel aan bij wat er tegenwoordig wordt gezegd over het laad- en losrisico en het verkeersrisico. Pas als het echt duidelijk is dat de wijze van gebruik of de aard van een motorrijtuig dé oorzaak is voor het ontstaan van een ongeval, is het terecht dat polisdekking wordt ontzegd. Het is dus van groot belang dat alle feiten en omstandigheden goed worden uitgezocht.

Vraag over uw ongeval met een motorrijtuig?

Voor uw vraag over een ongeval met een motorrijtuig kunt u altijd gratis bij ons terecht. Wij zijn op werkdagen tot 22.00 uur voor uw vragen beschikbaar via 036 – 522 03 42. U kunt ook hier klikken voor het contactformulier.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks