Schadeclaim bij sport niet altijd kansloos!

Het indienen van een schadeclaim bij sport- en spelongevallen is niet altijd kansloos! Dat blijkt uit de uitspraak van de rechtbank Haarlem die onlangs werd gepubliceerd. In deze (oude) zaak trapte een keeper met gestrekt benen tegen het been van een aanvaller, die de bal al lang had weggegetrapt. Het gevolg was een ernstige verwonding met blijvende beperkingen aan het been van de aanvaller. De rechtbank achtte de keeper aansprakelijk voor de letselschade!

De feiten: een ‘leuke’ voetbalwedstrijd . . .

De volgende feiten zijn van belang. Na de botsing tussen kepper en aanvaller is het spel door de scheidsrechter (niet ene officiële scheidsrechter van de KNVB) stilgelegd. De scheidsrechter heeft de keeper geen gele of rode kaart gegeven. Van het incident is evenmin melding gemaakt bij de KNVB. De aanvaller vindt dat de keeper aansprakelijk is en zijn schade moet vergoeden, de keeper betwist dat. Op verzoek van de aanvaller heeft een getuigenverhoor plaatsgevonden, waarbij zes getuigen, onder wie de beide partijen zijn gehoord.

Zijn vordering onderbouwt de aanvaller als volgt. Niet lang voor het einde van de wedstrijd liep hij met de bal aan de voet alleen op het doel af. Vervolgens, ter hoogte van de penalty-stip, schoot hij de bal onder de uitgelopen keeper door in het doel. Terwijl hij al op zijn rechter standbeen stond om zich om te draaien, kwam  de keeper met gestrekte benen op hem af, waarna de benen van partijen elkaar op zodanige wijze raakten dat hij het volgende moment door de lucht vloog. Toen hij de bal op het doel schoot, bevond de keeper zich nog op een afstand van ongeveer 5 meter van hem vandaan. Uit de verklaringen van de getuigen maakt de aanvaller op dat sprake is geweest van een tackle die buiten de regels van het spel viel en zo abnormaal (gevaarlijk) was dat deze niet thuishoort in het voetbalspel in het algemeen en ook niet in de bewuste wedstrijd. Met andere woorden, volgens de aanvaller heeft de keeper een binnen de voetbalsport geldende zorgvuldigheidsnorm geschonden en zich dan ook onrechtmatig jegens hem gedragen, zodat de keeper aansprakelijk is voor de door hem ten gevolge hiervan geleden schade.

Aansprakelijkheid bij sport- en spelsituaties

Volgens de rechtbank moet uitgangspunt bij de beoordeling van het onderhavige geval zijn het gegeven, dat een deelnemer aan een sport of spel niet zo snel onrechtmatig heeft gehandeld door een gedraging als gevolg waarvan aan een andere deelnemer letsel is toegebracht. Dit is een verschil met een gedraging die niet in een sport- of spelsituatie plaatsvindt. De reden daarvan is dat de deelnemers aan die sport of dat spel in redelijkheid tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen of gedragingen waartoe de activiteit uitlokt of die daarin besloten liggen, van elkaar moeten verwachten.

Volgens de rechtbank blijkt uit de vele getuigenverklaringen wel dat de lezing van de aanvaller over de precieze toedracht, de juiste moet zijn, namelijk dat hij de bal al lang op doel had geschoten en dat de tackle veel te laat was ingezet en bovendien met beide benen gestrekt vooruit. Dat was sowieso een zinloze actie omdat de bal al lang in het doel lag. Ook heeft een getuige verklaard dat de keeper zijn actie nog gemakkelijk had kunnen afblazen maar kennelijk toch doelbewust is dooorgegleden. De keeper ging dus ‘voor de man’ en niet voor de bal.

De rechtbank stelt dat de aanvaller terecht aan de keeper het verwijt maakt dat de keeper in de gegeven omstandigheden onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door bij zijn tackle zodanig gevaarlijk, slecht gecoördineerd, verkeerd getimed en/of weinig doordacht te handelen, dat de aanvaller hierop redelijkerwijs niet bedacht had hoeven zijn, waarbij onbetwist is gebleven dat het ernstige beenletsel hiervan het gevolg is. Kortom, de keeper moet de letselschade van de aanvaller gaan vergoeden.

Vragen over letsel bij sport en spelsituaties?

Bel ons gratis op werkdagen tot 22.00 uur via 0365220342 of klik hier voor het contactformulier.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks