Schadevergoeding bij whiplash niet onmogelijk bij een 'kleine' aanrijding

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 23 januari 2018 een tussenvonnis gewezen in een kwestie tussen een jonge vrouw en ASR. De jonge vrouw had door een aanrijding whiplash opgelopen en de veroorzaker was verzekerd bij ASR. ASR is van mening dat, omdat de impact van de aanrijding zo gering is geweest, niet alle klachten en beperkingen waarvan de vrouw stelt dat die door het ongeval zijn veroorzaakt, uit het ongeval kunnen worden verklaard.

ASR is een grote speler geworden

ASR is inmiddels een grote speler op de markt van autoverzekeringen. Ridder Letselschade heeft veel dossiers waarin ASR als verzekeraar van de veroorzaker optreedt. Het is ons bekend dat ASR graag zijn toevlucht neemt tot het laten uitvoeren van een onderzoek naar de impact van een aanrijding, een zogenaamd Delta-V onderzoek. Indien uit zo’n onderzoek blijkt dat er maar sprake is geweest van een geringe botsing met geringe energieoverdracht, stelt ASR zich op het standpunt dat de klachten die iemand zegt hebben ondervonden als gevolg van het ongeval, niet door het ongeval kunnen zijn veroorzaakt. Men verwijst dan naar de uitkomsten van het Delta-V onderzoek.

Medisch adviseurs die namens ASR over een medisch dossier een advies moeten geven, komen steevast tot de conclusie, dat er hoogstens sprake kan zijn van tijdelijke beperkingen. Als het langer duurt dan bijvoorbeeld 3 tot 6 maanden, dan ontkent men niet meer dat er klachten zijn, maar ontkent men wel dat er een verband bestaat tussen de aanrijding en het optreden van de klachten. Er wordt dan gesteld dat het niet voldoende is dat de klachten na een ongeval pas zijn opgetreden omdat daaruit niet blijkt dat het door het ongeval is veroorzaakt.

Medisch en juridisch causaal verband

De discussie die hierover wordt gevoerd, gaat over wat men noemt het causaal verband. Er moet, wil er een schadevergoeding kunnen worden geclaimd, oorzakelijk verband bestaan tussen klachten, beperkingen en letsel en een ongeval. Dat oorzakelijk verband hoeft niet 100% zeker te zijn, er moet een bepaalde mate van zekerheid zijn dat de klachten door het ongeval zijn veroorzaakt. Medische informatie van voor en na het ongeval kan daarover duidelijkheid bieden. Pas als het oorzakelijk verband vaststaat, komt men toe aan de volgende stap, namelijk bekijken of alle klachten en alle schade die voortkomen uit het ongeval, wel moeten worden vergoed. Als er ook bijzondere schade optreedt die niet voorzienbaar is, zou het kunnen zijn dat die schadeposten niet meer aan de veroorzaker worden toegerekend. Hierbij geldt wel dat als er sprake is van een aanrijding waarbij een verkeersnorm is overtreden, er ruimer moet worden toegerekend dan dat er bijvoorbeeld sprake is van een hondenbeet. Een hondenbeet kan ook een schadevergoeding opleveren, maar veelal kan de eigenaar van een hond er niet veel aan doen als een hond opeens uitvalt. Hij is dan wat men noemt risicoaansprakelijk voor het letsel en de schade die optreedt. In dat geval wordt minder ruim toegerekend.

Deskundigen moeten (zoals gewoonlijk) uitkomst brengen

De procedure voor de vrouw is nog niet ten einde. Want, het hof heeft nu bepaald dat er nader onderzoek moet worden ingesteld. Er zullen nu alsnog deskundigen moeten worden ingeschakeld die een onafhankelijk onderzoek moeten instellen. De gevolgen van de aanrijding waren, aldus de vrouw, zo ernstig dat zij zelfs in 2015, 5 jaar na het ongeval, nog niet in staat was een opleiding te volgen of te werken. Zij leeft sindsdien als een kasplantje zonder enig perspectief op verbetering. Er moet nu een zogenaamd multidisciplinair onderzoek worden gestart waarbij een neuroloog, een neuropsycholoog, een psychiater en de revalidatiearts een rapport moeten uitbrengen over de klachten, het oorzakelijk verband tussen de klachten en het ongeval et cetera.

De uitkomst van de uitspraak van het hof is nu, dat het niet automatisch vaststaat dat wanneer er sprake is van een geringe energieoverdracht, dat betekent dat er ook geen of gering letsel optreedt. Het hof legt dat aldus uit, dat ASR onvoldoende heeft onderbouwd dat het enkele feit dat er sprake is van een lage Delta-V, zou betekenen dat causaal verband tussen klachten en het ongeval niet kunnen worden aangenomen. Wel zegt het hof dat uit het Delta-V onderzoek volgt dat de kans op het ontwikkelen van langdurige whiplashklachten lager is bij een geringe Delta-V (minder dan 10 km/h) dan bij een ongeval met een hogere Delta-V.

Vragen over uw whiplash?

Hebt u een aanrijding gehad waarbij u een whiplash het opgelopen of denkt een whiplash te hebben opgelopen? Spreekt uw huisarts of fysiotherapeut over whiplashachtige klachten? Neem dan contact op met Ridder Letselschade, specialist in het claimen van letselschade als gevolg van een whiplash. Ridder Letselschade werkt nauw samen met vooraanstaande letselschade advocaten. Dus, mocht het ons niet lukken om uw schade volledig vergoed te krijgen, dan schakelen wij voor u een advocaat in!

Neem tot 22.00 uur op werkdagen telefonisch contact op met ons via 036-5220342 of 06-50222423. Of klik hier voor het contactformulier. Gewoon doen, het kost u niets!

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks