Second opinion levert € 140.000,00 op!

Foto van geld, money, doekoes

Contant Nederlands geld, euro’s, schadevergoeding!

In februari 2021 namen wij een dossier over van een rechtsbijstandsverzekeraar, omdat hun verzekerde, een man van toen 26 jaar, ontevreden was over de dossierbehandeling. Hij had begin 2017 een eenzijdig ongeval doorgemaakt en werd sindsdien bijgestaan door de rechtsbijstandsverzekeraar tegen de SVI-verzekeraar. Deze jongeman had tot het moment van de overname slechts € 1.200,00 aan voorschotten ontvangen en had het advies gekregen om akkoord te gaan met een totaal schadebedrag van circa € 9.000,00. Volgens de rechtsbijstandsverzekeraar waren er in het dossier namelijk geen aanknopingspunten te vinden voor de gedachte, dat er in de toekomst schade zou optreden die nog toerekenbaar aan dit voorval zou zijn.

Belaste (medische) voorgeschiedenis

In het leven van deze jongeman vóór het ongeval speelde al wel het nodige. Er was sprake van bepaalde persoonlijkheidskenmerken, gebruik van verdovende middelen en een bepaald niet vlekkeloos verloop van opleiding en carrière. Maar er was door het ongeval wel objectiveerbaar hoofdletsel ontstaan dat uiteindelijk resulteerde in tinnitus en gehoorverlies en cognitieve klachten. Ook was het volgens de beide medisch adviseurs voorstelbaar dat er resterende energetische klachten waren. Bij een  neurologische expertise werd 1% blijvende invaliditeit vastgesteld en lichte beperkingen.

Afwikkeling voor ruim € 150.000,00

Momenteel zijn wij doende om het dossier af te sluiten met een totale schade van € 151.200,00. Wij hebben aan de verzekeraar duidelijk kunnen maken dat het ongeval een knik heeft veroorzaakt in het leven van deze jongeman. Hem zijn mogelijkheden ontnomen om een baan te zoeken die hij ambieert en hij heeft levenslang te kampen met energetische beperkingen door het hoofdletsel, hetgeen voor hem schade betekent qua doe-het-zelf-activiteiten, huishoudelijke activiteiten en in zijn verdienvermogen.

Second opinion aanvragen

Moraal van dit verhaal: nooit te snel in de richting van een afwikkeling gaan en vooral: vraag een second opinion aan bij een goed kantoor. Onze cliënten doen dat ook af en toe en wij vinden dat alleen maar goed. Soms leren wij daar ook nog iets van maar meestal zijn onze collega’s het gelukkig met onze zienswijze eens. Een second opinion kan soms gratis gegeven worden, maar als het een omvangrijk dossier is, wordt daar ook een bedrag voor gevraagd. Wij vragen nooit een bedrag voor een second opinion en krijgen dan ook veel verzoeken. Soms nemen wij dan het dossier over, soms adviseren wij de aanvrager met wat tips & trics, maar wat heel veel voorkomt is dat men niet begrijpt hoe het allemaal gaat. Dan hoeven wij alleen maar goed uit te leggen wat er gebeurt en wat er gebeuren moet en kan men zelf weer verder met de ‘eigen’ belangenbehartiger.

Contact opnemen met Ridder Letselschade

Neem contact op met Ridder Letselschade voor een kosteloze second opinion via info@ridder-letselschade.nl of bel ons: 036-5220342!

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks