Sporthal aansprakelijk na val op trap tribune?

Een vrouw stelt een sporthal aansprakelijk voor haar letselschade nadat zij gevallen is over de treden van een tribune. Hoe oordeelt de rechter hierover?

Feiten in de zaak

De vrouw heeft samen met haar echtgenoot op 12 februari 2012 een uitverkochte basketbalwedstrijd bezocht in de sporthal. Bij binnenkomst zijn zij omhoog gelopen naar de bovenste rij (13) van de tribune. Na afloop moest zij via de trap van de tribune weer naar beneden lopen, hier is de vrouw bij trede 7 gevallen. Zij heeft letsel opgelopen aan haar linker elleboog, te weten een radiuskopfractuur.

De trap is als volgt opgebouwd: vanaf rij 13 tot en met 8 zijn de treden 42 cm diep gevolgd door een stuk tribune van 43 cm diep. Rij 7 heeft een trede van 22 cm diep gevolgd door een stuk tribune van 23 cm. Hierna hebben rij 6 en 5 treden van 22,5 cm gevolgd door een looppad van ruim een meter. Daarna volgen er rijen met treden van 42 cm diepte met stukken tribune van 43 cm. Er is geen trapleuning bij de tribune. Na de val is trede 7 veranderd en heeft het antislipstroken gekregen. Ook is er een andere, meer in het oog springende kleur aangebracht.

Eis

De vrouw stelt de sporthal aansprakelijk voor de val op grond van art. 6:174 BW (gebrekkig opstal) i.c.m. art.6:162 BW (onrechtmatige daad). Zij stelt dat de tribune gebrekkig is doordat er steeds wisselende dieptes zijn bij de treden op de tribune. De trap is volgens haar ongeschikt en gevaarlijk voor de vele bezoekers die de tribune op en af moeten.

De sporthal is het niet eens met de vrouw en stelt dat de val te wijten is aan de vrouw zelf doordat zij onvoldoende oplettendheid in acht heeft genomen.

Beoordeling door de rechter

De rechter is van mening dat er geen sprake is van een gebrekkig opstal in de zin van art.6:174 BW omdat vooropgesteld moet worden dat bij het het beklimmen en afdalen van trappen van tribunes een extra oplettendheid en voorzichtigheid dient te worden betracht omdat het een feit van algemene bekendheid is dat de trappen van tribunes (of het nu gaat om sporthallen, stadions of concert- en theaterzalen) afwijken van een standaard trap en ook de afstand van de te nemen treden voortdurend kan wijzigen, al naar gelang de constructie van de tribune en de plaatsing van de stoelen. Die oplettendheid is ook geboden omdat in veel gevallen – zoals ook in het onderhavige geval – geen trapleuningen aanwezig zijn omdat de constructie van een tribune dat niet toelaat.’

Dat de sporthal enkele maanden na het ongeval trede 7 heeft veranderd doet hier niks aan af. De rechter oordeelt dat de sporthal niet aansprakelijk is voor de val op grond van art.6:174 BW i.c.m. art.6:162 BW.

Contact over letselschade

Bent u zelf gevallen en wilt u weten of u recht op letselschade heeft? Neem dan contact op met Ridder Letselschade. Als eerste tip willen wij u meegeven dat het belangrijk om bewijs te verzamelen, neem bijvoorbeeld een foto van de plek waar u gevallen bent.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks