Stichting voor berekening letselschade

Drie rekenbureaus van letselschade hebben een stichting opgericht met als doel het berekenen van letselschade naar een hoger plan te trekken door een keurmerk in te voeren. Het Rekenbureau, Laumen Expertise en het Nederlands Rekencentrum Letselschade (NRL) hebben de Stichting Bevordering Kwaliteit Personenschadeberekening (Stichting BKP) opgericht. Deze stichting gaat eisen formuleren waar een letselschadeberekening aan moet voldoen. Daarmee moeten kwalitatief goede letselschadeberekeningen en rekenkundige rapporten worden gewaarborgd. In een later stadium wil de Stichting BKP tot een keurmerk komen voor berekenaars van letselschade die voldoen aan de gestelde eisen. De Stichting BKP is een onafhankelijk orgaan dat maatregelen neemt en aanbevelingen doet om zo de kwaliteit van de letselschadeberekeningen te verhogen.

Berekening letselschade is specialistisch werk

Het opstellen van een letselschadeberekening is tegenwoordig een specialistisch werk vanwege bijvoorbeeld het complexe en vaak wijzigende belastingregime en de ingewikkelde sociale en pensioenstelsels. Wil een letselschadeberekening een goede basis zijn voor de onderhandelingen en recht doen aan de situatie, dan moet die aan alle eisen op deze terreinen voldoen. Het maken van een dergelijke letselschadeberekening vergt dus specialistische kennis. Vroeger werd een letselschadeberekening nog wel eens op een achterkant van een bierviltje gemaakt, dat kan tegenwoordig een beroepsfout opleveren.

Richtlijnen voor berekening van letselschade

Om de kwaliteit van letselschadeberekeningen te waarborgen, heeft de stichting twee richtlijnen opgesteld. De Richtlijn ‘Opstellen Rekenkundige Rapportage & Berekeningen’ heeft tot doel aan te geven in welke dossiersoorten het volgens de stichting aan te bevelen is om een rekenkundig rapport en een professionele, schadeberekening op te stellen. De Richtlijn ‘Kwaliteitseisen Personenschadeberekening’ legt vast aan welke kwaliteitseisen een professionele door een rekenkundige opgestelde letselschadeberekening moet voldoen.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de site van de stichting: www.SBKP.nl.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks