Studievertraging door letselschade

Welke schade wordt er vergoed en hoe hoog is de schadevergoeding? Een veel voorkomende vorm van letselschade onder studenten is schade door studievertraging. Concreet is dit de schade die optreedt indien een student later op de arbeidsmarkt komt, doordat zijn of haar studie later afgerond wordt door een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is.

Voorbeeld

Een voorbeeld van een zaak waarin letselschade werd toegekend na studievertraging is de zaak voor de Rechtbank Amsterdam op 8 mei 2015. Een student stelt de UvA aansprakelijk omdat hij buiten zijn schuld een half jaar studievertraging heeft opgelopen.

Feiten

De student is in september 2010 begonnen met de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie. Deze studie volgde hij eerst bij de Universiteit van Utrecht en vanaf september 2011 bij de UvA. Voor het studiejaar 2012/2013 wilde de student zich inschrijven voor de vakken via het Studenten Informatie Systeem (SIS). De inschrijfperiode voor het eerste semester liep van 25 juni 2012 13:00 tot 9 juli 2012 16:00. De student wilde zich op 9 juli inschrijven maar door een foutmelding op 9 juli kon hij zich niet inschrijven via het SIS.

Op 10 juli heeft de student deze fout gemeld per e-mail bij de onderwijsbalie en aangegeven dat hij zich niet meer kon inschrijven voor de vakken die hij wilde volgen. De onderwijsbalie meldde echter dat zij zich ondanks de fout vast hielden aan de strenge termijn. De student liet het hier niet bij zitten en stapte naar het hoofd van de afdeling College Sociale Wetenschappen en de examencommissie. Ook zij wezen zijn verzoek af. De student stelde tegen deze beslissing hoger beroep in bij het college van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CHBO). Zij hebben het hoger beroep van de student gegrond verklaard, voor hen is het voldoende vast komen te staan dat het SIS niet naar behoren functioneerde op 9 juli 2012. De UvA had de student niet mogen weigeren nadat hij zich na de inschrijftermijn alsnog in wilde schrijven voor deze vakken.

Eis

De student eist een schadevergoeding van de UvA voor het half jaar dat hij studievertraging opgelopen heeft. Hierdoor is hij ook een half jaar later op de arbeidsmarkt gekomen. Hij eist een schadevergoeding van € 11.031, 13.

Oordeel rechter

De rechter moet beoordelen of er causaal verband is tussen het onrechtmatig handelen van de UvA en de schade (een half jaar later verschijnen op de arbeidsmarkt).

De UvA voert als verweer aan dat de student zich na zijn e-mail aan de onderwijsbalie zich bij de studieadviseur had moeten melden zodat er gezamenlijk kon worden gekeken hoe de studievertraging beperkt kon worden. Dit verweer slaagt niet volgens de rechter omdat de onderwijsbalie in de mail duidelijk gecommuniceerd had dat hij zonder inschrijving niet aan de vakken kon deelnemen. De rechter oordeelt dat de UvA ten onrechte de student heeft geweigerd van deelname aan de vakken.

Voor de omvang van de schadevergoeding kijkt de rechter naar de Letselschade Richtlijn Studievertraging van de Letselschade Raad. Deze richtlijn ziet eigenlijk toe op studievertraging na een ongeval maar kan volgens de rechter gebruikt worden in deze zaak. De rechter komt uiteindelijk tot een schadevergoeding van € 9.437,50. Dat de student geen zekerheid heeft dat hij direct na zijn afstuderen een baan vindt doet niet ter zake. Het gaat erom dat de student een half jaar later op de arbeidsmarkt komt.

Richtlijnen van de Letselschade Raad

De rechter verwijst in zijn uitspraak naar de Letselschade Richtlijn Studievertraging van de Letselschade Raad. Hoe ziet deze richtlijn eruit?

Definitie

Onder schade wegens studievertraging wordt verstaan de schade die optreedt doordat een benadeelde later op de arbeidsmarkt actief zal zijn als gevolg van een door een ongeval onderbroken opleiding, voor welke studievertraging een derde aansprakelijk is te houden’.

Afbakening

De richtlijn wordt door enkele punten afgebakend. Hieronder ziet u de belangrijkste:

  1. De richtlijn ziet alleen op studievertraging waardoor de arbeidsmarkt later wordt betreden. Het gaat om studievertraging van maximaal een jaar.
  2. Extra studiekosten zoals boeken- en examenkosten vallen niet onder de richtlijn. Deze uitgaven zijn te individueel.
  3. Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen het vervolgen van de opleiding en het starten van een aangepaste of lagere opleiding na het ongeval. Het starten van een aangepaste of lagere opleiding valt niet onder deze richtlijn maar onder het verlies van arbeidsvermogen.

 Categorie

Normbedrag

per jaar

van 150906

tot 311207

Normbedrag

in 2008

Normbedrag

in 2009

Normbedrag

in 2010

Normbedrag

in 2011

basisschool

€ 5.000, –

€ 5.135

€ 5.299

€ 5.437

€ 5.490

vmbo en lbo

€ 11.500, –

€ 11.811

€ 12.189

€ 12.506

€ 12.606

havo, mbo en vwo

€ 14.000, –

€ 14.378

€ 14.838

€ 15.224

€ 15.345

hbo en /wo

€ 17.000, –

€ 17.459

€ 18.018

€ 18.486

€ 18.633

Categorie

Normbedrag

in 2012

Normbedrag in 2013

Normbedrag in 2014

Normbedrag in 2015

basisschool

€ 5.561

€ 5.650,35

€ 5.750,00

€ 5.750,00

vmbo en lbo

€ 12.770

€ 12.974,20

€ 13.150,00

€ 13.225,00

havo, mbo en vwo

€ 15.544

€ 15.793,20

€ 16.000,00

€ 16.100,00

hbo en wo

€ 18.875

€ 19.177,23

€ 19.425,00

€ 19.575,00

Contact met Ridder Letselschade

Wilt u meer informatie over studievertraging na letselschade? Neem dan contact op met Ridder Letselschade. Ook kunnen wij u ondersteunen in een zaak met welke soort schade u moet claimen, de onderbouwing van uw standpunten en welke verklaringen nodig zijn.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks