Stuiting verjaring mag ook aan verzekeraar worden gestuurd

Medische aansprakelijkheid

Vrouw blijkt na niet goed uitgevoerde abortus nog steeds zwanger en besluit (na 16 weken) geen tweede abortus te laten verrichten. Zij stelt het ziekenhuis aansprakelijk.

Verjaring

Verjaring gestuit door het sturen van een brief aan aansprakelijkheidsverzekeraar, omdat de vrouw uit de brief van het ziekenhuis redelijkerwijze heeft mogen begrijpen dat verzekeraar gemachtigd was correspondentie in ontvangst te nemen.

Causaal verband

Is de schade het gevolg van de fout van de arts of van de eigen beslissing van de vrouw? Het hof heeft – in cassatie onbestreden – geoordeeld dat het causaal verband tussen de beroepsfout en de schade niet wordt verbroken door de beslissing van de vrouw om geen tweede abortus te ondergaan. Het hof heeft overwogen dat dit anders is als waar is dat, zoals het Ziekenhuis heeft aangevoerd, de vrouw zich had bedacht en inmiddels een kind wenste. De Hoge Raad oordeelt dat het hof terecht heeft geoordeeld dat het Ziekenhuis het bewijsrisico hiervan draagt. Daarin is het ziekenhuis niet geslaagd.

Kijk voor de volledige uitspraak op Rechtspraak.nl

LJN:

BL2229, Hoge Raad , 09/00417

Datum uitspraak:

16-04-2010

Datum publicatie:

16-04-2010

Rechtsgebied:

Civiel overig

Soort procedure:

Cassatie

Inhoudsindicatie:

Onrechtmatige daad. Medische fout; wrongful birth; niet goed uitgevoerde abortus; afzien van tweede abortus; aansprakelijkheid ziekenhuis; stuiting verjaring door brief aan aansprakelijkheidsverzekeraar ziekenhuis; schadestaatprocedure; strekking art. 612 Rv.; begroting schade; bewijslast causaal verband.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks