Tankstation aansprakelijk na glijpartij over sneeuw?

Een man stelt een tankstation aansprakelijk wegens nalatigheid nadat hij is uitgegleden over platgereden sneeuw- en olieresten. Hoe oordeelt de rechter hierover?

Een man stelt een tankstation aansprakelijk omdat hij na het tanken uitgegleden is over platgereden sneeuw. Hij heeft hierbij blijvend letsel aan zijn enkel opgelopen en was enige tijd niet in staat om zijn werk uit te oefenen. Hoe oordeelt de rechter over deze zaak?

Feiten

In de ochtend van 28 december was er veel sneeuw gevallen en de temperatuur lag ruim onder het vriespunt. Het tankstation in Eindhoven is een zelftankstation en is overdekt door een grote vaste luifel die ervoor zorgt dat klanten droog blijven. De man is op 28 december 2010 om ongeveer 13:15 gaan tanken bij het tankstation. Hij is na het tanken uitgegleden over platgereden sneeuw- en ijsrestanten vermengd met olie- of brandstofresten. Hij heeft hierbij blijvend letsel aan zijn enkel opgelopen en was enige tijd niet in staat om zijn werk als makelaar uit te oefenen.

Eis

De gevallen man stelt het pompstation aansprakelijk voor de geleden schade wegens onrechtmatige gevaarzetting. Door de winterse omstandigheden die dag was er volgens de man een gevaarlijke situatie ontstaan en is het tankstation nalatig geweest in het treffen van maatregelen tegen de sneeuw- en olieresten. De man beroept zich hierbij op het Kelderluik arrest waarin de zorgplicht beschreven is.

Standpunt tankstation

Het tankstation betwist de toedracht van de valpartij en meent bovendien dat er geen sprake was van een gevaar zettende situatie.

Oordeel rechtbank

De rechter stelt het volgende: als er sneeuw ligt bij een pompstation dan is de kans aanwezig dat klanten daarover uitglijden. Een tankstation is in principe verantwoordelijk voor de veiligheid rondom het tankstation waarbij het gevaarlijk is als er gedurende de dag sneeuw is blijven liggen. Echter levert niet elke gevaar zettende situatie onrechtmatig handelen op. Het tankstation is volgens de rechter alleen aansprakelijk als zich het volgende voordoet: ‘het tankstation kan alleen aansprakelijk worden geacht wegens onrechtmatig handelen, indien het zo waarschijnlijk is dat zich een ongeval zou kunnen voordoen, dat zij dit naar maatstaven van zorgvuldigheid had moeten voorkomen. Anders gezegd: van onrechtmatig handelen is pas sprake als het tankstation door haar handelwijze meer risico heeft genomen dan redelijkerwijze verantwoord is. Of dit zo is, moet worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval.’ 

Gekeken naar de omstandigheden van het geval komt de rechter tot het volgende: ‘het is een feit van algemene bekendheid dat, indien winterse neerslag door de lage buitentemperatuur op straat blijft liggen, er een gerede kans bestaat op uitglijden. Bij dergelijke weersomstandigheden mag daarom verhoogde oplettendheid van eenieder worden verwacht.’ Daarnaast heeft het tankstation in de loop van de dag nog enkele malen sneeuw geruimd.

Conclusie

De rechter gaat niet mee in het standpunt van de gevallen man en is van oordeel dat er geen sprake is van een gevaar zettende situatie mede omdat gezien de winterse omstandigheden van een ieder oplettendheid mocht worden verwacht.

Zelf letselschade opgelopen?

Heeft u zelf letselschade opgelopen na een val en wilt u weten wat wij voor u kunnen doen? Neem dan contact op met Ridder Letselschade via het telefoonnummer 036-5220342. Als eerste tip zouden wij u willen meegeven om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen, zo kunt u bijvoorbeeld een foto nemen van de plek waar u gevallen bent.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks