Toedracht arbeidsongeval onbekend: werkgever moet het bewijzen!

Toedracht arbeidsongeval onbekend: werkgever moet het bewijzen!

Tjip Ridder

Als de toedracht bij een arbeidsongeval niet bekend is, moet de werkgever bewijzen hoe het is gegaan. Dat had de Hoge Raad al eens eerder beslist, maar het is goed dat het Gerechtshof van Amsterdam dit nog eens heeft bevestigd. In deze procedure heeft een werknemer letsel opgelopen na een ongeval op zijn werk bij een onderdeel van de KLM (catering).  Hij was bezig met het plaatsen van datumkaartjes op maaltijden die zich bevonden in kratjes die waren gestapeld op plastic onderstellen met vier wielen. Een stapel kratjes is over hem heen gevallen. Van een onderstel is bij dat ongeval een wiel afgebroken.

Arbeidsongeschikt

Door dat arbeidsongeval is de man arbeidsongeschikt geraakt. De arbeidsovereenkomst is door het verstrijken van de overeengekomen bepaalde tijd geëindigd op 22 oktober 2009. De man heeft sinds het ongeval last van lichamelijke klachten, met name bestaande uit duizeligheid.

Aansprakelijkheid

De werknemer vindt dat de KLM aansprakelijk is voor het arbeidsongeval en de daardoor veroorzaakte schade. Enerzijds omdat de KLM als werkgever heeft te zorgen voor veilige werkomstandigheden (die er niet waren omdat een wiel was afgebroken) en anderzijds omdat de KLM zich bedient van een gebrekkige roerende zaak.

De kantonrechter heeft eerder beslist dat de werknemer bewijs voor zijn stellingen moest leveren. Aangezien hij dat niet kon, is zijn vordering afgewezen. De werknemer is het daarmee niet eens. Het hof stelt voorop dat de werknemer die op grond van artikel 7:658 lid 2 BW schadevergoeding vordert, moet stellen en zo nodig bewijzen dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Volgens het hof staat dat wel vast. Alleen, de exacte toedracht van het arbeidsongeval is vooralsnog niet komen vast te staan.

Volgens het hof is het aannemelijk  dat de werknemer in de uitvoering van aan hem opgedragen werkzaamheden letsel heeft opgelopen. De KLM heeft voor het ontstaan van het letsel ook geen alternatieve oorzaak voro het ontstaan van het  letsel kunnen aangeven. Dat de precieze toedracht van het ongeval niet vast staat kan niet aan de werknemer worden toegerekend, maar komt voor risico van KLM. In het kader van zijn op artikel 7:658 lid 2 BW gebaseerde vordering tot schadevergoeding kan van de werknemer niet worden verlangd dat hij ook aantoont wat de toedracht of oorzaak van het ongeval is geweest. Het had op de weg van de werkgever gelegen om nader effectief onderzoek te doen naar de precieze toedracht van het ongeval.

Stellen en bewijzen

Het hof vindt dat de werknemer voldoende heeft gesteld over letsel en ontstaan daarvan tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de werkgever. De werkgever heeft dit onvoldoende bestreden en dus was het vervolgens aan de KLM als werkgever om te stellen, en zo nodig, te bewijzen dat zij heeft voldaan aan haar zorgplicht en al die maatregelen heeft getroffen en aanwijzingen heeft verstrekt die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Welke maatregelen in een concreet geval van de werkgever mogen worden verlangd, hangt af van de omstandigheden van het geval (de zogeheten Kelderluik criteria). Met andere woorden: de werknemer hoeft de toedracht niet te bewijzen, dat moet een werkgever doen. Een werknemer hoeft ‘alleen’maar te stellen dat hij een arbeidsongeval heeft gehad, dat is veroorzaakt door onvoldoende veilige werkomstandigheden en dat hij daardoor letsel heeft opgelopen en daardoor schade lijdt. Hoe het ongeval dan precies in zijn werk is gegaan, moet de werkgever maar bewijzen.

Volgens het hof moet in een volgende zitting nader worden onderzocht welke schade de werknemer nou precies heeft geleden.

Vragen over arbeidsongeval

Hebt u een vraag over uw arbeidsongeval? Bel ons gerust, wij zijn gratis en vrijblijvend beschikbaar voor uw vragen, op werkdagen zelfs tot 22.00 uur. Bel ons via 036-5220342.

De laatste blogs

Default Image

Waarom keurmerkkantoren lid moeten worden van de NLE

Medio 2023 is Ridder Letselschade weer lid geworden van de branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE). Wij merkten namelijk dat de NLE ondertussen was uitgegroeid tot een volwaardige branchevereniging, die de belangen van de aangesloten leden en daarmee van slachtoffers die letselschade willen claimen, behartigt. Belangrijk is om te vermelden dat de NLE alleen toegankelijk is […]

Tjip Ridder

Lees meer
Default Image

Hoe zit het met de kosten wanneer je letselschade wilt claimen?

Vaak krijgen wij vragen van (mogelijke) cliënten hoe het met de kosten zit die ze moeten betalen voor het claimen van hun letselschade, de zogenaamde buitengerechtelijke kosten. Vaak vraagt men of het op basis van no cure no pay kan. Dat kan dus niet, maar onze oplossing is nog veel voordeliger voor de cliënt. Dat […]

Tjip Ridder

Lees meer
Default Image

Second opinion levert € 140.000,00 op!

In februari 2021 namen wij een dossier over van een rechtsbijstandsverzekeraar, omdat hun verzekerde, een man van toen 26 jaar, ontevreden was over de dossierbehandeling. Hij had begin 2017 een eenzijdig ongeval doorgemaakt en werd sindsdien bijgestaan door de rechtsbijstandsverzekeraar tegen de SVI-verzekeraar. Deze jongeman had tot het moment van de overname slechts € 1.200,00 […]

Tjip Ridder

Lees meer
© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks