Twee opmerkelijke schadeclaims

Het uitvoeren van het beroep als letselschadespecialist is een serieuze bezigheid. Regelmatig krijgen wij te maken met slachtoffers die vervelende klachten hebben overgehouden aan een ongeval en daarom baat hebben bij nauwkeurige en specialistische juridische begeleiding.

Gelukkig valt er ook in ons vakgebied nog genoeg te lachen. Zo verbazen wij ons regelmatig over berichten, toegegeven hoofdzakelijk uit Amerika, dat er wel hele opmerkelijke schadeclaims worden ingediend. Als klapper op de vuurpijl worden deze claims soms zelfs nog gewonnen ook. Tijd voor Ridder Letselschade om tussen al onze serieuze werkzaamheden twee voorbeelden te geven van schadeclaims die opmerkelijk zijn om te delen met familie of vrienden.

De Stella Award

Misschien heeft u wel eens van de Stella Award gehoord. De Stella case wordt namelijk vaak gebruikt als lichtend voorbeeld om de Amerikaanse claimcultuur te illustreren.

Deze inmiddels fameuze gebeurtenis brengt ons terug in het jaar 1992. De 79-jarige Stella Liebeck zat naast haar zoon in de bijrijdersstoel van de auto. Ze waren net bij McDonalds geweest en mevrouw Liebeck had haar koffiebeker geklemd tussen haar benen.

U raadt het mogelijk al: de gloeiend hete koffie stroomde over haar benen. Ze reden onmiddellijk naar het ziekenhuis waar bleek dat dat mevrouw Liebeck letsel had opgelopen. De verwondingen bestonden uit derdegraads brandwonden en een huidtransplantatie. Mevrouw Liebeck moest hierdoor dagenlang in het ziekenhuis verblijven.

Gewoon een vervelend ongeluk zult u misschien denken? De familie dacht daar echter anders over. Er werd namelijk een brief geschreven naar McDonalds met het verzoek een deel van de medische kosten op zich te nemen. Het serveren van extreem hete koffie was namelijk de verantwoordelijkheid van McDonalds, zo luidde de argumentatie. McDonalds wilde 800 dollar betalen en de verzekering betaalde een gedeelte maar toch bleef de familie met duizenden dollars aan medische kosten zitten. De familie ging hier niet mee akkoord en besloot een advocaat in te schakelen.

Gedurende het proces kwam naar voren dat McDonalds in 10 jaar tijd al een half miljoen dollar aan claims had uitbetaald. Het ging blijkbaar dus niet om een incident. De koffie van McDonalds werd standaard geserveerd tussen de 82 en 88 graden Celsius. De conclusie van de experts: in minder dan drie seconde kan iemand door koffie van deze temperatuur derdegraads brandwonden oplopen. Bij een ‘normale’ koffietemperatuur rond de 70 graden Celsius duurt dit twintig seconden.

Mede door dit gegeven en de enigszins arrogante wijze waarop McDonalds zich opstelde tijdens het proces, besloot de jury Stella Liebeck 160.000 dollar uit te keren voor medische kosten en smartengeld voor de aangedane emotionele schade.

Omdat McDonalds weigerde het beleid aan te passen, werd er ook nog eens een privaatrechtelijke boete opgelegd. De jury besloot dat McDonalds hiervoor 2,7 miljoen dollar aan Liebeck moest betalen. Dit bedrag werd in een hoger beroep uiteindelijk vastgesteld op vier ton. In één zin samengevat: Liebeck ontving 560.000 dollar voor het morsen van koffie die iets meer dan tien graden Celsius te warm was.!

Recente claim uit eigen land

Als u denkt dat opmerkelijk claims alleen in Amerika voorkomen, heeft u het mis. Op 23-05-2014 werd een uitspraak gepubliceerd waarin een werknemer haar werkgever aansprakelijk wilde stellen voor een eigenaardig bedrijfsongeval. De vrouw fietste namelijk tijdens werktijd op haar dienstfiets en maakte een botsing met een konijn. De vrouw viel en probeerde haar werkgever aansprakelijk te stellen voor de opgelopen letselschade.

De vrouw werkte als schoonmaakster op een industrieterrein. Met haar ‘fiets van de zaak’ fietste ze naar de verschillende gebouwen om deze vervolgens schoon te maken. Tijdens werktijd fietste ze tegen een overstekend konijn aan en kwam hierbij ernstig ten val. Ze had kneuzingen over haar hele lichaam en beschadigde tanden opgelopen. Enkele dagen later bleek ze ook nog gebroken en gebarsten ribben te hebben opgelopen.

De vrouw eiste een schadevergoeding omdat er een gevaarlijke werksituatie was gecreëerd door de combinatie van defecte verlichting op het industrieterrein en de aanwezigheid van loslopende konijnen. Een werkgever is aansprakelijk voor het opgelopen letsel van haar werknemers tijdens werktijd indien de werkgever heeft verzuimd om maatregelen te treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemers schade lijden.

De rechtbank oordeelde dat het volledig ‘konijnvrij’ maken van het industrieterrein vrijwel onmogelijk is en dat kleine dieren nu eenmaal voor kunnen komen op dit bedrijventerrein aangezien het terrein midden in een natuurgebied ligt. Bovendien stelde de rechter dat de werkgever niet aansprakelijk kan worden gesteld maar dat er sprake was van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

De wijze waarop er in verschillende landen wordt omgegaan met schadeclaims lijdt regelmatig tot discussies. Zo kan de Amerikaanse claimcultuur ook voordelen hebben omdat het bedrijven dwingt om het aspect veiligheid extra veel aandacht te geven.

Bent u benieuwd of u recht heeft op een schadeclaim? Met de letselschadetest weet u de uitkomst binnen een paar minuten. U kunt natuurlijk ook altijd gratis en vrijblijvend telefonisch contact met Ridder Letselschade opnemen via 036-5220342.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks