Val na knik in uitschuifladder, producent aansprakelijk?

Een vrouw is thuis gevallen nadat zij op een uitschuifbare ladder naar boven wilde klimmen. Nadat zij halverwege op de ladder was, is de ladder geknikt waardoor zij achterover viel. Zij stelt de producent van de ladder aansprakelijk voor haar letselschade. Hoe oordeel de rechter hierover?

Feiten

In september 2008 heeft de vrouw een uitschuifbare ladder gekocht bij een bouwmarkt, deze ladder wordt door haar gebruikt om de zolderberging van haar huis te bereiken. Op 4 januari 2009, een half jaar nadat zij de ladder aangeschaft heeft, heeft de vrouw de ladder tegen de zoldervloer geplaatst en is naar boven geklommen. Toen zij halverwege de ladder was, is de ladder geknikt en is zij achterover gevallen waardoor zij met haar hoofd op een tegelvloer is gevallen.

Na de val heeft de vrouw de ladder teruggebracht naar de producent. Na onderzoek heeft de producent de ladder vernietigd.

Eis

De vrouw stelt de producent van de ladder aansprakelijk voor de haar geleden en te lijden letselschade mede op grond van productaansprakelijkheid. Zij is van mening dat de producent van de ladder een gebrekkig product heeft geleverd.

De producent van de ladder is het niet eens met de eis en stelt dat er geen gebrek aan ladder was. De producent wijst erop dat de bewijslast bij de vrouw ligt.

Wanneer is er sprake van productaansprakelijkheid?

Een product is gebrekkig indien het bij normaal gebruik niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten. Als vast komt te staan dat de vrouw op een normale wijze heeft gebruikt, dan wijst dat op gebrekkigheid van de ladder. De vrouw moet bewijzen dat zij de ladder op normale wijze gebruikt heeft.

Aangedragen bewijs door de vrouw

Zij stelt dat zij normaal gebruik gemaakt heeft van de ladder. Dit verhaal komt overeen met een ingeschakelde expert, na onderzoek bleek namelijk dat de ladder recht (en niet scheef) stond tegen de zoldervliering. Dit wijst op normaal gebruik.

Tegenbewijs van de producent

De producent voert aan dat het buigen van de ladder niet de oorzaak is geweest van de val, maar het gevolg. De producent heeft namelijk ook een expert ingeschakeld, deze expert stelt het volgende: ‘de expert acht het mogelijk dat de ladder is weggegleden als gevolg van een gladde/natte vloer en vervolgens op de muur naast de douchedeur is geklapt. Door het gewicht van de vrouw zou er dan een knik in beide zijden van de ladder zijn ontstaan op het moment dat de ladder de muur raakte.’

Daarnaast is de producent van mening dat de ladder sterk genoeg was en dat deze ladder zeker 10 keer het gewicht van de vrouw kon dragen.  De expert stelt ook dat een materiaalafwijking van deze omvang (die enorm had moeten zijn om de sterkte van de ladder zodanig te verminderen dat hij rechtop staand het gewicht van de vrouw niet kon dragen) zeer duidelijk zichtbaar moet zijn geweest.

Oordeel rechter

De rechter gaat gedeeltelijk mee in het verhaal van de producent maar acht het niet heel aannemelijk dat de val zich heeft voorgedaan op de wijze die de producent schetst. Gelet op de beschadigingen aan het stucwerk en het houtwerk staat immers vast dat de ladder niet rechtuit naar beneden is gevallen of weggegleden, maar dat dit scheefweg is gebeurd, naar links in de richting van de trap.

Non liquet situatie

De rechter oordeelt dat dat de producent er in is geslaagd om twijfel op te roepen over de juistheid van het vermoeden van gebrekkigheid van de ladder. Ondanks deze twijfel is er sprake van een ‘non liquet’ situatie, dit is een situatie waarin niet meer vast te stellen is wat er precies gebeurd is.

Als de rechter namelijk oordeelt dat het tegenbewijs van de producent voldoende is dan zou het bewijs immers weer bij de vrouw liggen. De vrouw kan echter kan geen bewijs meer leveren omdat de producent de ladder heeft vernietigd. Dit komt voor het risico van de producent.

Conclusie

De rechter stelt de producent in het ongelijk doordat de vrouw niet meer in de gelegenheid was om bewijs te leveren nadat de producent de ladder vernietigd had. De rechter veroordeelt de producent voor de geleden en te lijden letselschade van de vrouw. De schadevergoeding bedraagt uiteindelijk €2251,64.

Contact met Ridder Letselschade

Bent u zelf gevallen door een gebrekkig product? Neem contact op met Ridder Letselschade. Onze specialisten kunnen beoordelen of u recht heeft op een letselschadevergoeding. Bel naar 036 522 0342.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks