Vermoeidheid vaak oorzaak ongeval met letsel

Verkeer en Waterstaat begint een campagne getiteld: ‘Word geen slaaprijder’, met als doel automobilisten bewuster te maken van de gevaren van vermoeidheid in het verkeer. Deze campagne geeft praktische tips om het zogenaamde slaaprijden (vermoeid rijden) te voorkomen. Die tips zijn te zien op grote borden langs snelwegen, op posters en in een speciale campagnefolder.

Ongevallen met letsel

Uit onderzoek in Engeland bleek dat driehonderd mensen per jaar overlijden door vermoeidheid in het verkeer. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) schat dat in vijftien procent van de ernstige ongevallen met letsel vermoeidheid een rol speelt. Het SWOV schat ook dat er hierdoor jaarlijks in Nederland tussen de  700 en 1.000 ongevallen met letsel (op een totaal van ca. 16.000 in 2007) ontstaan.  De campagne Word geen slaaprijder roept de verkeersdeelnemers op meer te letten op de symptomen en tijdig maatregelen te nemen. ‘Word geen slaaprijder’ richt zich niet alleen op de particuliere weggebruiker maar ook op het beroepsgoederenvervoer. Beroepschauffeurs zitten vaak veel uren achter het stuur en hebben dus vaak te maken met deze vermoeidheidsrisico’s.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks