Vervolg: letselschadeadvocaat of letselschadejurist inschakelen?

Wekelijks worden wij gebeld door letselschadeslachtoffers of hun naasten met vragen over het ongeval of hun letselschadedossier. Men wil dan eigenlijk altijd een advocaat spreken of inschakelen en altijd moeten wij zeggen dat wij geen advocaten zijn, maar dat dat ook helemaal niet nodig is. Toch denken veel mensen dat een advocaat hen als enige kan helpen en dat is beslist onjuist. Hoe zit dat ook alweer?

Minnelijke regeling of procederen?

Een advocaat heeft als grote voordeel dat hij of zij kan (en mag) procederen voor een rechter als er geen zogenaamde minnelijke regeling mogelijk is. Een minnelijke regeling betekent dat er tussen u en de verzekeraar overeenstemming bestaat over de afronding van een dossier of over de wijze waarop dat wordt behandeld zonder tussenkomst van de rechter. Die regelingen worden in naar schatting 95% van alle gevallen bereikt. Is daar een advocaat voor nodig? Nee hoor, dan kan een voldoende deskundige letselschadejurist of register-expert personenschade ook voor u bereiken. Sterker nog, die kan ook voor u procederen bij bijvoorbeeld een arbeidsongeval of een kleinere claim tot € 25.000,00.

Kosten van de advocaat

Is het verstandig om een advocaat te nemen als er in die gevallen moet worden geprocedeerd? Jazeker is dat verstandig, zij hebben echt verstand van hoe het er aan toe gaat in de rechtbank, want dat is een vak apart. Betekent dat dan dat u niet bij Ridder Letselschade terecht kunt? Nee, zeker niet, want wij hebben een netwerk van kundige letselschadeadvocaten om ons heen die onze cliënten terzijde staan als het, ondanks al onze inspanningen, niet mocht lukken een voor u bevredigende – minnelijke – regeling uit het vuur te slepen. Wij slagen daar in meer dan 95% van alle gevallen in. Mocht dat toch niet lukken, dan hebben wij een heel mooi voorstel voor u. Namelijk dat als wij in uw zaak ‘geloven’, wij de kosten van de advocaat betalen mocht het ons toch niet lukken om de zaak ‘rond’ te krijgen. Uw financiële risico blijft zo beperkt, want wij lopen dat risico voor u.

Dat voordeel hebt u niet wanneer u naar een willekeurige advocaat toe stapt. Die moet u een salaris in rekening brengen, dan wel uw zaak op basis van no cure no pay aannemen. U moet dan dus een deel van uw schadevergoeding aan de advocaat afstaan, of zijn of haar kosten betalen als de aansprakelijkheid niet wordt erkend.

Er wordt door advocaten, naar mijn mening deels ten onrechte, wat neergekeken op belangenbehartigers die geen advocaat zijn. Advocaat zijn betekent in beginsel alleen dat hij of zij mag procederen voor u, niets meer, niets minder. Is de advocaat een letselschadeadvocaat, dan zegt het iets over het kennisniveau in letselschadezaken. Zegt het ook iets over de bejegening van de cliënt, over de snelheid van werken, over het begrijpelijke taalgebruik? Nee, helemaal niets. Het zegt alleen iets over het deskundigheidsniveau, niet over hoe de dossiers worden behandeld. Er zijn ook hele deskundige niet-advocaten en zelfs niet-juristen die uw letselschadedossier ook goed kunnen behandelen. Het ligt ook aan de aard en ernst van de zaak natuurlijk.

Deskundigheid en toezicht

Ik wil beslist niet afgeven op letselschadeadvocaten, want zij zijn over het algemeen zeer kundig en behandelen hun dossiers goed. Ik weet aan de andere kant ook dat er onder belangenbehartigers kantoren zijn die niet gemonitord en geaudit worden en waarvan je als cliënt niet weet of het wel klopt wat er gebeurt. Advocaten worden wel geaudit en gevolgd en er is een tucht- en klachtsysteem. Een advocaat kan zich dus niet zo maar onttrekken aan toetsing aan de kwaliteitsnormen, de letselschadekantoren waar ik het over heb, staan onder geen enkel toezicht.

Betekent dat dan dat daar dingen gebeuren die niet kunnen? Ik zou het niet weten, want dat komt vaak niet aan het licht. Ik weet wel dat ik in het verleden de nodige dossiers van hen heb overgenomen waarin financiële regelingen waren afgesproken die wel zeer nadelig waren voor de cliënten. Maar, ik heb ook dossiers overgenomen van advocaten waarin jarenlang alleen maar hele lange onbegrijpelijke brieven werden verstuurd en waarin de advocaat drukker was met het innen van het eigen honorarium dan met de schade van de cliënt.

LSA-advocaten en NIVRE-register experts

Wat zegt dit nou allemaal over deskundigheid, integriteit en professionaliteit van een advocaat of van een niet-advocaat? Wat zegt dit over het eindresultaat dat voor u wordt bereikt? Nou, eigenlijk niet zo veel. U moet goed kijken of degene die u hebt uitgezocht, is ingeschreven in de registers van De Letselschaderaad, of dat hij of zij LSA-advocaat is (vereniging van letselschadeadvocaten heet de LSA). Dat zegt nog niet alles, maar wel dat er toezicht is. Is uw belangenbehartiger NIVRE-expert, dan zegt dat ook wat, ook dan is er toezicht en is er een bepaalde mate van deskundigheid.

Kortom, zoek goed uit met wie u in zee wilt gaan en hou het gedurende de behandeling steeds goed in de gaten. Kijk of u vertrouwen in hem of haar hebt, of het wel ‘pluis’ aanvoelt. Vraag ook aan het begin hoe de vergoeding van de belangenbehartiger is geregeld, of u kopieën van de facturen van hem of haar mag ontvangen. Voorkomen is beter dan genezen ten slotte.

Vragen over uw letselschade?

Hebt u hier nog vragen over? Dan kunt u mij altijd een e-mail sturen of telefonisch contact met mij zoeken. Wij hoeven uw dossier beslist niet over te nemen (we hebben het al druk genoeg), maar we kunnen u wellicht wel goede tips & trics geven waarmee u weer verder kunt. Wij zijn bereikbaar via 0365220342 of info@ridder-letselschade.nl.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks