Verzekeraar aansprakelijk voor smartengeld van vader na overlijden dochter?

In deze zeer treurige zaak moet de rechter de vraag beantwoorden of de verzekeraar aansprakelijk is voor shockschade van de vader van een verkeersslachtoffer. De vader is ongeveer vijf minuten nadat zijn verongelukte dochter en zijn zwaargewonde vrouw waren overgebracht naar het ziekenhuis op de plaats van het ongeval geweest. Hij raakte hierdoor ernstig in shock en heeft er geestelijke schade aan overgehouden.

Feiten

Op 18 augustus 2005 om 14:00 fietste een moeder met haar dochter achterop, op de Vijverlaan in Krimpen aan de IJssel. Een vrachtwagen is in aanraking gekomen met de fiets van de vrouw, die haar kind achterop had, en zij is ten val gekomen. De dochter is onder de wielen van de vrachtwagen gekomen en ter plaatse overleden. De vrouw raakte ernstig gewond.

De vader is ongeveer 5 minuten nadat zijn verongelukte dochter en zijn zwaargewonde vrouw waren overgebracht naar het ziekenhuis op de plaats van het ongeval geweest. Hij zag hier bebloede lakens en onafgedekte weefselresten. De vader is ter plaatse geïnformeerd door een agent dat zijn dochter was overleden en dat zijn vrouw zwaar gewond was geraakt.

Eis

De vader stelt de verzekeraar van de vrachtwagenchauffeur aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade. De vader legt aan zijn vordering het volgende ten grondslag. Hij heeft psychisch letsel opgelopen en lijdt schade als gevolg van het ervaren van een shock doordat hij is geconfronteerd met de ernstige gevolgen van het ongeval. Ook het UWV mengt zich in deze zaak doordat zij van mening zijn dat de verzekeraar aansprakelijk is voor de kosten die het UWV heeft gemaakt en nog zal maken als gevolg van de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de man.

De verzekeraar wijst aansprakelijkheid af.

Oordeel rechter

De vraag of de verzekeraar aansprakelijk is voor het smartengeld van de vader moet beantwoord worden aan de hand van de criteria die de Hoge Raad heeft vastgesteld in het Taxibus-arrest. “Daarin heeft de Hoge Raad overwogen dat indien iemand door overtreding van een veiligheids- of verkeersnorm een ernstig ongeval veroorzaakt, hij niet alleen onrechtmatig handelt jegens degene die dientengevolge is gedood of gekwetst, maar ook jegens degene bij wie door het waarnemen van het ongeval of door de directe confrontatie met de ernstige gevolgen ervan, een hevige emotionele schok wordt teweeggebracht, waaruit geestelijk letsel voortvloeit, hetgeen zich met name zal kunnen voordoen indien iemand tot wie de aldus getroffene in een nauwe affectieve relatie staat, bij het ongeval is gedood of gewond.”

In deze zaak verschillen partijen van mening over vraag of de vrachtwagenchauffeur een verkeersnorm heeft overtreden en of de vader lijdt aan geestelijk letsel ten gevolge van de confrontatie met de gevolgen van het ongeluk. De verzekeraar betwist dat er sprake is van een verkeersfout en voert aan dat vaststaat dat de vrachtwagenchauffeur geen regels overtreden heeft uit het RVV 1990 en niet veroordeeld is in de strafzaak.

De rechter oordeelt gelet op de kwetsbaarheid van de fietser ten opzichte van de zware vrachtwagen, het zandspoor op de fietsstrook waardoor op de fietsstrook minder ruimte was en de wegversmalling ten gevolge van de dwangpijl, had de vrachtwagenchauffeur niet voldoende ruimte om de vrouw veilig te kunnen passeren. Hij had de inhaalmanoeuvre niet moeten maken.

Ook betwist de verzekeraar dat er sprake is van geestelijk letsel ten gevolge van het ongeluk maar dat het gaat om een rouwreactie.

De rechter is er door de overgelegde rapportages en medische informatie in combinatie met de hiervoor genoemde inhoud van het proces-verbaal van overtuigd dat de vader geestelijk letsel heeft opgelopen als gevolg van de confrontatie met de gevolgen van het ongeval en dat hij daardoor in zijn persoon is aangetast.

Conclusie

De rechter oordeelt dat de verzekeraar aansprakelijk is voor het smartengeld van de man en de kosten die het UWV gemaakt heeft. Het bedrag dat de man krijgt is niet bekend gemaakt.

Om u toch een voorbeeld van een bedrag te geven, in het Taxibus-arrest was de vergoeding voor de shockschade € 13.600,-.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks