Direct inzicht in uw zaak: doe de test

De letselschadetest

Gebruik de onderstaande test om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een letselschadeclaim. Binnen 5 minuten heeft u een uitslag.

Doe de test

036 522 0342

Bereikbaar tot 22:00!

Afspraak maken

Gratis advies gesprek

  • Problemen in letselschadeland: open brief Tweede Kamer

  • Reactie op uitzending van Argos: advocaat of jurist?

  • Eerste slag gewonnen in een 15-jarig letselschadetraject!

Vraagstelling aan neuroloog bij whiplash

25 Juni, 2010 15:10

De rechtbank Arnhem heeft zich op 9 juni 2010 uitgelaten over de vraagstelling, die aan een neuroloog moet worden voorgelegd ingeval van letselschade bij een whiplash. De beide partijen zijn het eens over het gegeven dat er deskundigenbericht door een neuroloog (en wellicht daarna ook nog door een neuropsycholoog) moet plaatsvinden en dat de zogenaamde IWMD-vraagstelling moet worden gebruikt.

AMA-guide of NVvN?

Vervolgens ontstaat er een (gebruikelijke) discussie over de aanvullende vragen. Allereerst ligt daar de vraag, of de AMA-guide moet worden gebruikt bij de beantwoording van de vragen. De rechtbank ziet het niet als haar taak de neuroloog te instrueren of hij al dan niet de AMA-guide versie 5 of 6 of de Richtlijnen van de NVvN te hanteren. Volgens de rechtbank is dat eigen verantwoordelijkheid van de neuroloog. Een aanvullende vraag naar mogelijke beperkingen zonder ongeval, worden in de vraagstelling opgenomen op verzoek verzekeraar, maar wel met de restrictie dat de neuroloog zich tot zijn vakgebied beperkt. Tot slot wordt aan de deskundige verzocht de vragen in het disclosure statement te beantwoorden.

Causaal verband

De vaststelling van het medisch causaal verband tussen een ongeval en whiplash-achtige klachten, blijft de gemoederen in letselschadeland bezighouden. Gaat het om een hoge schadeclaim, dan zal er door de verzekeraar vrijwel altijd worden aangedrongen op een deskundigenonderzoek door een neuroloog. Dat onderzoek heeft aardig aan kracht ingeboet, omdat de neurologen immers door de eigen richtlijnen geen percentage blijvende functionele invaliditeit noch beperkingen meer mogen duiden. De uitkomt staat al vast, tenzij de AMA-guide kan worden toegepast. In de laatste versie is namelijk een mogelijkheid opgenomen wel functionele invaliditeit aan een postwhiplashsyndroom toe te kennen. De rechter wil daarin de deskundige niet instrueren, dus de uitkomt is de gebruikelijke tombola: het kan alle kanten op!

Hebt u naar aanleiding van deze zaak een vraag over uw eigen whiplashdossier? U kunt op werkdagen tot 22.00 uur telefonisch contact met ons opnemen via : 036-522 03 42. Ook kunt u hier het contactformulier invullen.

Terug
036 522 0342