Werkgever aansprakelijk voor letsel

De exploitant van een tuincentrum is door de kantonrechter in Utrecht aansprakelijk gehouden voor handletsel dat een werknemer heeft opgelopen na een ongeval in een goederentransportlift. De werknemer had daarin niet alleen zich zelf vervoerd, maar ook een zogenaamde palletwagen, die tijdens het vervoer was gaan schuiven. Daardoor raakte de hand van de werknemer bekneld met vingerletsel tot gevolg. De werknemer eiste dat de werkgever zijn letselschade zou moeten betalen.

Onvoldoende instructies

De werkgever stelde zich op het standpunt dat de werknemer bewust roekeloos was geweest door, in strijd met de instructies, zelf van de lift gebruik te maken. Dat was immers verboden, omdat het een goederenlift is. Bovendien vond de werkgever dat het personeel voldoende was geïnstrueerd. De rechter maakte met dat verweer korte metten, omdat de werkgever nooit instructies had gegeven hoe beweegbare lading in de lift kon worden vastgezet. Ook waren er in de lift geen voorzieningen getroffen waarmee lading kon worden vastgezet.

Smartengeld

De werkgever werd direct veroordeeld tot het vergoeden van het smartengeld. Volgens de rechter moest het smartengeld worden gesteld op € 6.500,00 exclusief de wettelijke rente. De vordering voor de buitengerechtelijke kosten werd grotendeels afgewezen.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks