Werkgever aansprakelijk voor letselschade door arbeidsongeval

In een door Ridder Letselschade geïnitieerde en gefinancierde deelgeschilprocedure heeft de rechtbank Den Haag beslist dat een werkgever aansprakelijk is voor de letselschade als gevolg van een arbeidsongeval.

Het arbeidsongeval

Het arbeidsongeval vond plaats op 19 juli 2007 in een bedrijf voor batterij-recycling te Ermelo (thans gevestigd in Lelystad). Daar was het slachtoffer als werknemer belast met het sorteren van batterijen op een bordes, dat via een metalen trap kon worden bereikt. Hij is toen op de trap op een een batterij gestapt waardoor zijn voet weggleed en hij van de trap viel. Hij liep daarbij kneuzingen op aan onder andere een been.

De werknemer stelde zich op het standpunt dat de werkgever aansprakelijk was voor het ontstaan van het arbeidsongeval omdat die niet had gezorgd voor veilige werkomstandigheden. Immers, er lagen altijd batterijen op het bordes en op de trap die van de sorteerband afsprongen en op trappen en bordessen terechtkwamen.

Ridder Letselschade en MENS advocaten

De werknemer heeft zich aanvankelijk gemeld bij Ridder Letselschade te Zeewolde. Nadat er vruchteloos was gepoogd de aansprakelijkheid erkend te krijgen, werd mr. Paul Meijer van MENS Advocaten te Rotterdam ingeschakeld. Toen de buitengerechtelijke onderhandelingen tussen hem en AEgon, de verzekeraar van de werkgever, op niets waren uitgelopen, heeft mr. Meijer een deelgeschil aanhangig gemaakt bij de rechtbank, daartoe financieel gesteund door Ridder Letselschade.

Standpunt werkgever

Volgens de werkgever was het bedrijf niet aansprakelijk omdat er geregeld werd gezorgd voor het opruimen van de batterijen en omdat er een bord hing met daarop de waarschuwing dat er moest worden opgepast voor op de trappen en bordessen liggende batterijen. Ook was er veiligheidsschoeisel uitgereikt aan de werknemers. Bovendien zou niet vaststaan dat de werknemer over een batterij was uitgegleden.

Overwegingen rechtbank

De rechtbank stelde vast dat ervan mocht worden uitgegaan dat de werknemer wel degelijk over een batterij was uitgegleden. Dat verweer werd gemotiveerd gepasseerd. Bovendien stelde de rechtbank nog maar weer eens dat het niet aan de werknemer is om de precieze toedracht van een arbeidsongeval te stellen, daarbij verwijzend naar HR 4 mei 2001, NJ 2001, 377 en HR 10 december 1999, NJ 2000, 211.

Schending van de zorgplicht

Wat betreft de geschonden zorgplicht stelt de rechtbank, dat de werkgever er niet in is geslaagd om te bewijzen dat er opzet of bewuste roekeloosheid in het spel was. De werkgever moest dus aantonen dat hij de zorgplicht was nagekomen. Daarbij merkt de rechtbank op dat de gehele inrichting van de werkvloer en productiehal zodanig is, dat er gemakkelijk batterijen van de sorteerband kunnen vallen of afspringen en dat dat gevaar niet (voldoende) is voorkomen. Er hadden maatregelenen kunnen, maar ook moeten worden getroffen om dat te voorkomen. Het geregeld opruimen en waarschuwen was onvoldoende. Dus, de werkgever heeft zijn zorgplicht geschonden en is voor de gevolgen van het arbeidsongeval aansprakelijk.

Letselschade

In het geding was alleen het vaststellen van de aansprakelijkheid van de werkgever, nog niet de vaststelling en vergoeding van de letselschade. Met deze uitspraak in de hand kan de letselschade vastgesteld en vergoed gaan worden.

De beschikking van de rechtbank Den Haag is gedateerd: 21 maart 2012, nr. HA RK 11-763.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks