Wet vergoeding affectieschade aangenomen

De Eerste Kamer heeft in april 2018 een wetsvoorstel aangenomen dat een schadevergoeding voor affectieschade mogelijk maakt. De wet zorgt ervoor dat dierbaren van slachtoffers eindelijk aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding.

Het wetsvoorstel was eerder afgewezen door de Eerste Kamer. Een belangrijke reden voor de afwijzing was de angst voor een claimcultuur zoals in de Verenigde Staten. De wet is na de afwijzing aangepast. De groep mensen die aanspraak kan maken op een schadevergoeding en het bedrag dat zij kunnen claimen is afgebakend in de wet. Hiermee is de angst voor de claimcultuur afgenomen. Na deze aanpassing is de wet aangenomen door de Eerste Kamer.

De wet gaat in vanaf 1 januari 2019. Dierbaren van letselschadeslachtoffers kunnen niet met terugwerkende kracht een schadevergoeding claimen. De wet is dus alleen van toepassing op zaken van na 1 januari 2019.

Smartengeld voor dierbaren

De vergoeding voor affectieschade is een soort smartengeld. De vergoeding kan het leed van de naasten natuurlijk nooit wegnemen, maar het biedt wel de erkenning. Daarbij kan het schadebedrag helpen bij de verwerking van het verdriet.

Wie kan aanspraak maken op de vergoeding?

Om het risico van een claimcultuur te verminderen, komt maar een selecte groep in aanmerking voor de schadevergoeding. Alleen de partner van het slachtoffer, de kinderen en de ouders kunnen aanspraak maken op een geldbedrag. Soms, als het redelijk en billijk is, kan ook een ander als naaste worden aangemerkt. Dit zal de jurisprudentie na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel moeten uitwijzen.

Vast bedrag voor affectieschade

De wet voor de vergoeding van affectieschade is een regeling met vaste bedragen. Deze afspraken moeten voorkomen dat er lange en pijnlijke procedures doorlopen moeten worden om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen. De hoogte van de vergoeding is vastgesteld op een bedrag tussen de 12.500 en 20.000 euro. Bij de bepaling van het precieze geldbedrag wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van het slachtoffer en diens dierbaren.

Schadevergoeding bij affectieschade claimen

Na januari 2019 is het dus mogelijk om affectie mee te nemen in de letselschadevergoeding. Schakel hiervoor een ervaren letselschade jurist in om u bij te staan. Zij zijn op de hoogte van de eisen uit de nieuwe wet en kunnen u helpen om de schadevergoeding te claimen waar u recht op heeft. Deze rechtshulp is ook nog eens gratis voor u!

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Ridder Letselschade via info@ridder-letselschade.nl of 036 522 0342.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks