Wetsvoorstel Affectieschade in Eerste Kamer verworpen.

Het wetsvoorstel Affectieschade is op 23 maart 2010 door de Eerste Kamer verworpen.Er was een hoofdelijke stemming voor nodig, waarbij uiteindelijk 36 stemmen tegen werden uitgebracht en 30 stemmen voor.

Het is thans onduidelijk wat er met het wetsvoorstel gaat gebeuren. Is het een vroege dood gestorven? Ridder Letselschade spreekt de hoop uit dat het wetsvoorstel niet in het ronde archief verdwijnt, maar in een later stadium alsnog zal worden ingediend.

Wellicht moet voortschrijdend inzicht toekomstige senatoren in laten zien dat het in een moderne rechtstaat mogelijk moet zijn dat naasten worden gecompenseerd voor ernstig en blijvend leed dat een ander aan hun geliefden heeft toegebracht.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks