Test: heb ik recht op schadevergoeding?

De letselschadetest

Gebruik de onderstaande test om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een letselschadeclaim. Binnen 5 minuten heeft u een uitslag.

Doe de test

036 522 0342

Bereikbaar tot 22:00!

Afspraak maken

Gratis advies gesprek

  • Reactie op ingezonden brief van het NIVRE aan de Tweede Kamer

  • Problemen in letselschadeland: open brief Tweede Kamer

  • Reactie op uitzending van Argos: advocaat of jurist?

Whiplash: geen invaliditeit, wel beperkingen

10 November, 2010 16:15

De Rechtbank van Amsterdam heeft recent bepaald, dat een deskundigenrapport waarin wel beperkingen werden aangegeven maar geen functionele invaliditeit, moet worden gebruikt bij de beoordeling van de zaak.

Deelgeschilprocedure whiplash

Het ging in deze zaak om een deelgeschilprocedure bij whiplash letselschade. De verzekeraar, Achmea, stelde dat het rapport van neuroloog Linssen niet tot uitgangspunt kan dienen, omdat Linssen zich niet aan de NVvN Richtlijn 2007 heeft gehouden. Achmea’s bezwaar hield in dat Linssen met inachtneming van de NVvN Richtlijn 2007 niet had kunnen komen tot het vaststellen van beperkingen, zonder een daaraan ten grondslag liggende neurologische aandoening. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Achmea onvoldoende gesteld om aan te nemen dat er zwaarwegende en steekhoudende bezwaren zijn tegen het rapport Linssen. Het enkele feit dat Linssen geen percentage functieverlies heeft vastgesteld, maar wel heeft geconcludeerd dat benadeelde beperkingen ervaart, is onvoldoende aanleiding om geen doorslaggevende betekenis aan het rapport toe te kennen voor het bewijs van de ongevalsgevolgen.

Kortom, de rechtbank was van mening dat het deskundigenrapport bruikbaar voor de afwikkeling is en besliste verder dat Achmea aan de advocaat zijn kosten moest betalen.

Terug
Test: recht op letselschade?