Whiplash: wat je niet ziet bestaat vaak wel

Over letselschade bij een whiplash is veel te doen (geweest). Vaak ontstaan whiplash gerelateerde klachten na een aanrijding van achteren of bijvoorbeeld in een kop-staart botsing of een ongelukkige val. De kans is groot dat de tegenpartij, meestal de verzekeringsmaatschappij, aansprakelijk is voor de schade. Toch ontstaan er vaak problemen over de schadevergoeding.

Medische aspecten bij whiplash

Door een heftige of abrupte slingerbeweging van het relatief zware hoofd ten opzichte van de romp, krijgen de gewrichten, spieren, nekwervels, banden en rugwervels ineens een klap en dit kan voor zware beschadigingen zorgen in de nek en de rug. Dit letsel wordt daarom ook vaak acceleratieletsel genoemd. Het kan zijn dat u na het ongeval eerst geen klachten krijgt, deze aandoening kan zich na dagen of zelfs weken openbaren.

In veel gevallen is er geen schade te zien op röntgenfoto’s en scans. Zo bepalen de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie dat whiplash moet worden gezien als een chronisch pijnsyndroom zonder ‘neurologisch substraat’, dus zonder dat er iets afwijkends te zien is op röntgenfoto’s of scans. Het gevolg hiervan is dat in een letselschadezaak met whiplashklachten, bij de beoordeling van de omvang van de schade, een neuroloog geen whiplash mag vaststellen en ook geen percentage van het functieverlies mag vaststellen. Er zal daarvoor een verzekeringsgeneeskundige benoemd moeten worden.

De wetenschap doet veel onderzoek om meer duidelijkheid te krijgen. Zo worden er röntgenfoto’s van de nek en neuropsychologisch onderzoek gebruikt.  Ook worden EEG’s (hersenfilmpjes) van whiplashpatiënten vergeleken met niet-patiënten. Maar patronen uit EEG’s van whiplashpatiënten  komen ook voor bij andere ziekten. Hoewel er dus duidelijk klachten zijn, is het moeilijk aan te tonen dat de klachten zijn ontstaan vanwege het ongeval. Juridisch gezien heeft de Hoge Raad echter een duidelijke lijn uitgezet.

Juridische aspecten bij whiplash

De Hoge Raad heeft in het bekende arrest Zwolsche Algemeene/De Greef (8 juni 2001) de regel gesteld dat ook ‘subjectieve klachten’ meetellen wanneer objectief wordt vastgesteld dat ze niet zijn gesimuleerd. Klachten worden geobjectiveerd wanneer kan worden vastgesteld dat ze ‘reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend, niet overdreven’ zijn. Hiermee zijn de klachten juridisch aangetoond. Een neuropsycholoog kan dit vaststellen.

Causaal verband

 Als eenmaal de klachten met behulp van dit criterium zijn vastgesteld, dan wordt aan het bewijs van het causaal verband tussen de klachten en het ongeval geen hoge eisen gesteld. Als de klachten vóór het ongeval niet bestonden en een alternatieve verklaring voor de klachten ontbreken, dan wordt het bewijs van het causaal verband aangenomen.

Van klachten naar beperkingen

Bij het vaststellen van de omvang van de schade moet vastgesteld worden welke beperkingen iemand door de klachten heeft gekregen. Zoals gezien kunnen ook klachten zonder aantoonbare medische oorzaak tot beperkingen leiden. Een neuroloog kan geen percentage functieverlies vaststellen. Een verzekeringsgeneeskundige zou deze beperkingen het beste kunnen vaststellen, zo oordeelde ook het Hof Leeuwarden op 5 februari 2013 in een gewezen arrest.

Gratis en professionele rechtshulp door Ridder Letselschade

Heeft u whiplash-achtige klachten vanwege een ongeval? Dan kunt u ook daarmee bij ons terecht. We zijn voor u de juiste belangenbehartiger met Keurmerk Letselschade én ingeschreven in het Register Behandeling Letselschade. We staan altijd voor u klaar en zijn op werkdagen tot 22.00 uur telefonisch bereikbaar op 036-5220342. Klik hier voor het maken van een afspraak.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks