Zelfstandig ondernemer door aanrijding arbeidsongeschikt

De letselschade van een zelfstandig ondernemer kenmerkt zich altijd door de snelheid waarmee gehandeld moet worden. Immers, indien een ondernemer uitvalt en er onvoldoende ondersteunend personeel is dat de taken kan overnemen, valt de omzet terug en kan er geen winst meer worden gemaakt, waardoor er schade wegens verlies van arbeidsvermogen gaat optreden. Daardoor is snel handelen vereist.

Deze casus is als volgt. In oktober 2008 wordt een vrouw van middelbare leeftijd aangereden vanaf de linkerzijde; aan haar werd geen voorrang verleend. Zij kreeg direct pijn aan haar linkerarm en -schouder. Hij stelde zich onder behandeling van een fysiotherapeut en pas zes weken na het ongeval onder behandeling van haar huisarts.

Aanpak door Ridder Letselschade

Wij werden door deze vrouw ingeschakeld in de vierde maand na het ongeval, toen het eerste voorschot al aan haar was uitgekeerd. Ze kon niet meer in haar winkel staan en geen leidinggeven aan haar onderneming. Ridder Letselschade heeft toen gezorgd voor vervangende arbeidskrachten en betaling van de loonkosten. Voorts is een arbeidsdeskundige benoemd en de medische expertise verricht.

Uiteindelijk is onderhandeld over de omvang van de schade en deze is inmiddels tot volle tevredenheid van de cliënte afgerond. Aanvankelijk was het aanbod van de verzekeraar voor een slotbetaling verlopen zonder dat ce cliënte daar op had kunnen reageren. De kosten buiten rechte werden afgewikkeld volgens het PIV-convenant.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks