Zelfstandig ondernemer en letselschade: een ongelukkige combinatie (I)

 Als een zelfstandig ondernemer letselschade oploopt, kunnen grote problemen ontstaan.

Dit artikel bestaat uit drie delen. In dit artikel wordt beschreven waarom een zelfstandig ondernemer die letselschade lijdt, over het algemeen veel meer problemen ondervindt dan iemand die niet werkt of althans niet van een inkomen afhankelijk is. Allereerst een korte uitleg van enkele begrippen, daarna enkele specifieke problemen voor de zelfstandige. Tot slot nog enkele aanbevelingen voor de markt en tips voor u, die kans loopt te overkomen wat hieronder beschreven wordt!

Letselschade

Van letselschade in de juridische betekenis  is sprake, wanneer je letsel oploopt door toedoen van een ander die daarvoor aansprakelijk is. De financiële en emotionele schade die je dan lijdt door dat letsel, moet die ander vergoeden. Welke schade moet er dan precies worden vergoed? Dat is alleen de schade die aan het ongeluk of voorval kan worden toegerekend. Dat noemen wij het causaal verband tussen hetgeen waardoor je letsel opliep en de schade. Voorbeeld: Als uw hond oversteekt en er komt daardoor een fietser ten val, die net op weg was naar een belangrijke bespreking die daardoor niet door kon gaan, waardoor een grote order niet doorgaat en een fabriek moet sluiten met als gevolg 1000 werkloze arbeiders, bent u daar dan als hondenbezitter helemaal aansprakelijk voor? Nee dus, ook al lijkt alles wel te zijn veroorzaakt door de overstekende hond, alle schade kan toch juridisch niet aan dat voorval worden toegerekend. Men zegt wel, dat het oorzakelijke verband er wel is, maar dat het toch niet kan worden toegerekend.

Causaal verband, medisch en juridisch

Hiermee wordt al gelijk één van de belangrijkste discussiepunten in letselschadeland aan de orde gesteld, want dat causaal verband speelt ook al een rol wanneer u zegt klachten aan een ongeval te hebben overgehouden, terwijl de artsen niets kunnen vinden. De medisch adviseur van (meestal) de verzekeraar zal zeggen dat hij het medisch causaal verband niet ziet. Met andere woorden, uw klachten zijn medisch niet te verklaren. Men zegt niet dat u geen klachten hebt, maar wel dat die niet door het ongeval zijn veroorzaakt. En toch wordt de schade  – uiteindelijk – vaak wel vergoed. Ra ra hoe kan dat? Omdat het uiteindelijk niet door de artsen wordt bepaald wat u als schade vergoed krijgt, maar door de kracht van juridische argumenten. Het gaat om de juridische  causaliteit en daarbij speelt het medisch dossier een heel belangrijke, maar niet altijd doorslaggevende rol. Ook schade die medisch niet kan worden verklaard, kan zo toch worden vergoed. Het is het risico van de veroorzaker dat u schade oploopt, die medisch niet te verklaren valt, zegt de rechter ook. Maar, die beoordeling komt vaak pas aan het eind van de rit, als er een eindsituatie is en de zaak wordt afgewikkeld. In de tussentijd hebt u wel uw hoofd boven water moeten houden en dat valt, zo kunt u hieronder lezen, niet altijd mee.

Zelfstandig ondernemer met ongeval

Stel namelijk, u bent ondernemer en u loopt door een ongeval schouderletsel op. De verzekeraar van de veroorzaker erkent de aansprakelijkheid. Fijn denkt u, mijn schade wordt vergoed. Klopt, maar welke schade dan? Want, de artsen zijn er niet zeker van wat uw schouder nu mankeert, een heldere en eenduidige diagnose ontbreekt. De medisch adviseur van de verzekeraar vraagt zich af of u niet al klachten vóór het ongeval had en wil daarom uw complete patiëntenkaart van voor het ongeval hebben. U bent ondertussen druk bezig met artsen, ziekenhuizen, pijnlijke ingrepen en hoopt dat duidelijk wordt wat er nou precies mis is met uw schouder. Voor uzelf – om daarmee de kwaal aan te kunnen pakken – maar zeker ook voor het bewijs richting de verzekeraar. Waarom? Dat leest u volgende keer in deel II.

Vragen over letselschade als zelfstandige?

Voor vragen over letselschade en zelfstandigen kunt u vrijblijvend en natuurlijk gratis contact met ons opnemen. Bel op werkdagen tot 22.00 uur: 036-5220342, of klik hier voor het contactformulier.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks